Yağmur borusu nedir, Yağmur borusu ne demek

  • Binalarında çatılarında biriken yağmur suyunu kanalizasyona aktaran boru

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Yağmur damlacıklarını sağlayan, alt tarafı delikli boru. Bu boru genellikle dekordaki pencerenin kulis tarafındaki üst kesimine yerleştirilir.

Bilimsel terim anlamı:

Yağış sularını çatıdan alarak aşağıya taşıyan boru.

İngilizce'de Yağmur borusu ne demek? Yağmur borusu ingilizcesi nedir?:

roof leader, downspout, rain barrel, rain pipe

Yağmur borusu anlamı, kısaca tanımı:

Yağmur : Çokluk, bolluk. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet. Çok ve sık düşen, gelen şey.

Boru : Borazan. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir.

Bina : Çatı. Arapça fiil çatısını konu edinen bilim veya kitap. Yapı.

Çatı : Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü. Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı. Barınılan, sığınılan yer. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu. Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi. Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer. Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü.

 

Kanalizasyon : Pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla belli merkezlerde toplanıp atılmasını sağlayan sistem, lağım döşemi, şebeke.

Aktar : İğne, iplik, baharat, zarf, kâğıt, tütün vb. satılan dükkân. Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân.