Yakacak nedir, Yakacak ne demek

  • Odun, kömür gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, mahrukat

Yerel Türkçe anlamı:

Şarbon hastalığı, karaçıban.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

yakıt (kimya)

Osmanlıca Yakacak ne demek? Yakacak Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mahrukat

Yakacak anlamı, kısaca tanımı:

Odun : Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç. Anlayışsız ve kaba (kimse).

Kömür : Siyah renkli. Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt.

Sağlamak : Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Elde etmek, sahip olmak. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak.

Madde : Molekül. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Para, mal vb. ile ilgili şey. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Bir cismi oluşturan öge, öz. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Duyularla algılanabilen nesne. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm.

 

Mahrukat : Yakacak.

Yakacak paraları vergi bağışıklığı : Deniz yüzeyinden 1500 metre ve daha yüksek olan yerlerde görevlendirilen kişilere devletçe ya da özel sektörce ödenen yakacak paralarının gelir vergisi ile bağımlı tutulmaması.

Yakacak ile ilgili Cümleler

  • Ali bütün sabahı yakacak odun istifleyerek geçirdi.
  • Ali kışı geçirmek için yeterli yakacak odunu olup olmadığını merak etti.
  • Yakacak bir şey yoktu.
  • Yakacak odun için sandalyeyi kırdı.
  • Ali bütün öğleden sonra yakacak odun doğradı.
  • Neden dışarı çıkıp biraz yakacak odun getirmiyorsun?

Diğer dillerde Yakacak anlamı nedir?

İngilizce'de Yakacak ne demek? : n. firing, fuel

v. bite, burn, cauterize, fire, flash, ignite, incinerate, kindle, light, light up, turn on, scathe, scorch, sear, set on fire

Fransızca'da Yakacak : chauffage [le], combustible [le]

Almanca'da Yakacak : n. Brennstoff

Rusça'da Yakacak : n. топливо (N), горючее (N)