Yapılış nedir, Yapılış ne demek

  • Yapılma işi
  • Bir şey yapılırken gerçekleştirilen özellik, nitelik, kuruluş, bünye.

"Yapılış" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu binanın yapılışı depreme dayanacak bir niteliktedir."

Fransızca'da Yapılış ne demek?:

constitution

Yapılış anlamı, tanımı:

Yapılı : Vücudu gelişmiş, iri. Yapısı herhangi bir nitelikte olan.

Yapılma : Yapılmak işi. Yapılmış.

Gerçek : Temel, başlıca, asıl. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Yalan olmayan. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Doğruluk. Gerçeklik. Yapay olmayan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel.

Nitelik : Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.

Kuruluş : Yapı, yapılış, bünye. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Kurulma işi. Kasılma. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

 

Bünye : Vücut yapısı. Yapılış, kuruluş. Bir kurum, kuruluş veya iş yerinin iç yapısı.

Yapılış bozukluğu : Bir organda veya vücudun daha büyük bir kesiminde, gelişim sürecinde kendine özgü nedenlerle oluşan, herhangi tipteki bir kusurlu gelişim, kusurlu oluşum, malformasyon, kusurlu oluşum, oluşum anomalisi. Kusurlu gelişimle belirgin anomali, dismorfiya, disgenezis.

Diğer dillerde Yapılış anlamı nedir?

İngilizce'de Yapılış ne demek? : state/way of being made; structure, construction

Fransızca'da Yapılış : construction [la], structure [la], conformation [la], facture [la], tournure [la]

Rusça'da Yapılış : n. устройство (N), организация (F), проведение (N), конструкция (F), комплекция (F), фактура (F)