Makeups türkçesi Makeups nedir

Makeups ingilizcede ne demek, Makeups nerede nasıl kullanılır?

Makeup exam : Bütünleme sınavı.

Makeup man : Makyajı gerçekleştiren kimse. Makyajcı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Genetic makeup : Genetik yapı.

Without makeup : Makyajsız.

Makeup : Karakter. Tertip. Makyaj. Mizanpaj. Özyapı. Sayfa düzeni. Yapılış. Yaradılış.

Make a bargain : Anlaşmaya varmak. Anlaşmak (pazarlık). Anlaşmak. Mutabık kalmak. Bir işi bağlamak.

Make a bet : Bahis oynamak. Bahis tutuşmak. İddiaya tutuşmak.

Make a bid for : (bir şeyi) kazanmaya çalışmak. Çaba harcamak. Uğraş vermek. Teşebbüste bulunmak. Elde etmeye çalışmak. Kazanmaya çalışmak. Kazanmak için girişimde bulunmak.

Make a backup : Yedeklemek.

Make a big haul : Parayı götürmek. Parayı indirmek. Haksız kazanç sağlamak. Vurgun yapmak. Parayı bulmak. Malı götürmek.

İngilizce Makeups Türkçe anlamı, Makeups eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Makeups ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Page setup : Sayfa ayarı. Sayfa yapısı. Sayfa düzenleme.

Pagesetup : Sayfayapısı. Sayfa ayarı.

Characters per inch : Karakter veya inç. İnç başına damga sayısı. İnç başına karakter. Bir yazıcı puntosunun küçüklük ölçüsü. İnç. İnç başına karakter sayısı.

 

Page layout : Sayfa yerleşim planı. Sayfa düzenleme. Sayfa düzenlemesi. Sayfa planı.

Fibers : Besleme malzemesi. Yapı. Lif malzemesi. Kişilik. Lifler. Tel. İplik. Lifin çoğulu. Elyaf.

Getup : Kıyafet. Format. Kılık. Dış görünüş (argo terim). Kıyafet (argo terim). Giysi. Stil. Moda (argo terim).

Idiosyncrasy : Huy. Yapısal özellik. İdiyosenkrazi (medikal tıp terimi). İdyosenkrazi. Özellik. Kişisel özellik. Aşırı duyarlılık. Hususiyet. Kişiye ait özellik.

Making up : Uydurma. Telafi etme.

Formation : Biçimlenim. Oluşturma. Düzenleme. Biçimlenme. Şekil verme. Yapım. Gökcisimlerinin, canlıların doğup, biçimlenme süreci. Oluşuk. Biyoloji, eğitim, fizik, kimya, uzay, madencilik, jeoloji alanlarında kullanılır. Belli bir varlık kazanma, oluşma süreci. herhangi bir varlığın zamanla belli bir biçime ve yapı özelliğine kavuşması. kişinin belli bir eğitim sürecinde kazandığı niteliklerin tümüne verilen ad.

Habit : Toplumsal göreneklere uymayan kişilerce oluşturulan görenek türü. bk. görenek, krş. toplumsal görenek. Adet. Kafa yapısı. Bağımlılık. Alışkanlık. Bir edim ya da etki karşısında canlı bir varlığın kazanmış olduğu değişmez tutum. bir şeyin sık sık yinelenmesi sonunda oluşan huy ve alışkı. Yaşam biçimi. Kişisel görenek. Düşkünlük.

Makeups synonyms : comprise, fall under, contrivances, constitution, characters, texture, war paint, arrangement, straddle, fibre, dispensations, format, fiber, creations, contrivance, present, natures, formating, constitute, coordinations, idiocrasy, beings, layout, dispensation, concoction, compositions, bits per character, composition, collocation, getups, make, supplement, facture.