Yavuzca nedir, Yavuzca ne demek

Yavuzca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Yavuz bir biçimde

Yavuzca anlamı, tanımı:

Yavuz : Güçlü, çetin. İyi, gürbüz, güzel. Kötü, fena.

Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Biçme işi.

Bir : Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayı kadar olan. Eş, aynı, bir boyda. Sadece. Ancak, yalnız. Beraber. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Aynı, benzer. Tek. Sayıların ilki. Bir kez. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.

Yavuzcan : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Güçlü kişiliği olan kimse.