Yer yurt nedir, Yer yurt ne demek

Yer yurt; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Oturulan, yaşanılan yer

Yer yurt anlamı, kısaca tanımı:

Yurt : Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Memleket. Diyar. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. Sahip olunan arazi, emlak.

Yer : Durum, konum, vaziyet. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Görev, makam. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. İz. Ülke. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Yerküre. Gezinilen, ayakla basılan taban. Durum, konum. Önem. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Ekime elverişli toprak parçası, arazi.