Yetişmiş nedir, Yetişmiş ne demek

Yetişmiş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş

"Yetişmiş" ile ilgili cümleler

  • "Anadolu'da arif derler, bir halk yetişmişi vardır." - F. R. Atay

Yerel Türkçe anlamı:

Delikanlı

Yetişmiş anlamı, tanımı:

Yetişmişlik : Yetişmiş olma durumu.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Olgun : Tamamlanmış, iyice işlenmiş (yazı, düşünce vb.). Yenecek duruma gelmiş (meyve). Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı (kimse), kâmil.

Veya : Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut.

Diğer dillerde Yetişmiş anlamı nedir?

İngilizce'de Yetişmiş ne demek? : [yetişmek] v. catch, catch up, catch up on, run smb. close, come up with, draw up, equal, grow, hand up, keep up with, overtake, pull up, pull up to, pull up with, reach

Fransızca'da Yetişmiş : expert/e, instruit/e

Almanca'da Yetişmiş : adj. groß

Rusça'da Yetişmiş : adj. взрослый, вызревший, спелый, обученный, подготовленный