Yetimlik nedir, Yetimlik ne demek

  • Yetim olma durumu, babasızlık

"Yetimlik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Eşyam mektebe geldiği andan itibaren artık hayata benim için ebedî yalnızlık, ebedî yetimlik ikinci defa tahakkuk etmiş oluyordu." - E. İ. Benice

Yetimlik anlamı, tanımı:

Yetim : Babası ölmüş olan (çocuk), babasız.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Babasızlık : Yetimlik.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Yetimlik anlamı nedir?

İngilizce'de Yetimlik ne demek? : n. orphanhood