Çöktürme havuzu nedir, Çöktürme havuzu ne demek

  • Pis suyun arıtılması amacıyla birbirini izleyen çeşitli havuzlarda kimyasal işlemlerle çöktürüldüğü havuz

Bilimsel terim anlamı:

Pissu temizleme döşemlerinde yumaklaşmış maddelerin çöktürüldüğü havuz.

İngilizce'de Çöktürme havuzu ne demek? Çöktürme havuzu ingilizcesi nedir?:

clarifier unit

Çöktürme havuzu anlamı, kısaca tanımı:

Çöktürme : Çöktürmek işi.

Havuz : Büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer. Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, beton benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer. Kum, asit vb. konulan çukur yer. Bir amaç güdülerek farklı kaynaklardan gelen paranın ilgililere daha sonra paylaştırılmak üzere toplandığı belirli bir yer.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

İşlem : Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür.