Çelişkisiz nedir, Çelişkisiz ne demek

Çelişkisiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Çelişme durumunda olmayan, çelişmesiz

Çelişkisiz tanımı, anlamı

Çeli : Mısır sapı: Tarladan bu çelileri toplattırmak lâzımdır. Keçi yavrusu: Çeli küçük iken sevilir. Dalga taşıyıcı ortamın sürücü kaynağa karşı gösterdiği hızla oranlı direni kuvvetinin oranlıluk değişmezi

Çelişki : Söylenilen sözlerin, yapılmış olan davranışların birbirini tutmaması, tenakuz, paradoks.

Çelişkisizlik : Çelişkisiz olma durumu.

Çelişmesiz : Çelişkisiz.

Çelişme : Çelişmek durumu, tenakuz. Önerme, yargı, kavram ve terimlerin birbirini tutmama durumu.

Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.).

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Çelişirlik eklemi anlamı nedir?

İngilizce'de Çelişirlik eklemi ne demek ? : contradiction-connective