Çelişmesiz nedir, Çelişmesiz ne demek

Çelişmesiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Çelişkisiz

Çelişmesiz kısaca anlamı, tanımı:

Çelişme : Önerme, yargı, kavram ve terimlerin birbirini tutmama durumu. Çelişmek durumu, tenakuz.

Çelişki : Söylenilen sözlerin, yapılmış olan davranışların birbirini tutmaması, tenakuz, paradoks.