Çelişmezlik nedir, Çelişmezlik ne demek

Çelişmezlik; bir mantık terimidir.

  • Çelişmeme durumu

Sosyoloji'deki anlamı:

Bilginin sunulmasında tutarsızlık ve çelişme bulunmaması gerektiği yolundaki temel bir mantık kuralı.

İngilizce'de Çelişmezlik ne demek? Çelişmezlik ingilizcesi nedir?:

non-contradiction

Çelişmezlik anlamı, kısaca tanımı:

Çelişmezlik ilkesi : Çelişik önermeleri özünde bulundurmayan ve yasaklayan kuram.

Çelişme : Çelişmek durumu, tenakuz. Önerme, yargı, kavram ve terimlerin birbirini tutmama durumu.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.