Çiftleşme nedir, Çiftleşme ne demek

  • Çiftleşmek işi

Biyoloji'deki anlamı:

İki bireyin bir araya gelmesi ve bu sırada eşey hücrelerinin değiş tokuşu; bir hücreli hayvanlarda eşeyli birleşme. Kopulasyon.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Erkek ve dişi, hayvan veya bitki hücrelerinin birleşmek için bir araya gelmesi, cinsel birleşme, kopulasyon.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, koitus, koyitus, kopulasyon.

Zooloji alanındaki anlamı:

(anlamdaş kopulasyon), (Lat. Copula = bağ) İki bireyin bir araya gelmesi ve bu sırada eşeylik gözelerinin değiş tokuşu; bir gözeli hayvanlarda eşeysel birleşme.

İngilizce'de Çiftleşme ne demek? Çiftleşme ingilizcesi nedir?:

copulation, mating, coitus

Fransızca'da Çiftleşme ne demek?:

cohabitation

Osmanlıca Çiftleşme ne demek? Çiftleşme Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

cimâ', ilkah, çiftleşme

Çiftleşme hakkında bilgiler

Biyolojide çiftleşme, karşı cinsten veya Hermafrodit iki canlının üremek üzere bir araya gelmesidir. Sosyal hayvanlarda kendi döllerini büyütmeyi de içerir. Cinsel birleşme, eşeyli üreyen iki hayvanın döllenme ve ardından iç döllenme için cinsel organlarının birleşmesidir. İki hayvan karşı cinsden veya salyangozlar gibi hermafrodik olabilir.

 

Çiftleşme anlamı, kısaca tanımı:

Çift : Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş. Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler). Küçük maşa veya cımbız. Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.

Çiftleşmek : Bir şey tekken bir tanesinin daha katılmasıyla iki olmak. Erkek ve dişi hayvan veya bitki hücreleri döllenmek için bir araya gelmek.

Biyoloji : Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, dirim bilimi.

Cins : Tür, çeşit. Garip, tuhaf. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Soy, kök, asıl. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan.

Canlı : Canlı yayın. Canı olan, diri, yaşayan. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. Hareketli, hayat dolu, dinamik. Güçlü, etkili.

Üremek : Yetişmek. Canlı, doğup çoğalmak. Çoğalmak, artmak.

Gelme : Gelmiş olan. Yetişme. Gelmek işi. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

Sosyal : Toplumsal.

Hayvan : Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

 

Çiftleşme davranışı : Aynı türden erkek ve dişiyi birleşime değin götüren türlü aşamalardaki dikkat, ilgi çekme, beğendirme, elde etme gibi davranışlara verilen ad.

Çiftleşme davranışları : Çiftleşmeyle ilgili tavır ve davranışlar.

Çiftleşme egzantemi : Sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi. Durin.

Çiftleşme kapasitesi : Koçun başarılı biçimde aştığı koyun sayısı. Kısa yetiştiricilik aralığı içinde sürekli yüksek fertilite sağlama.

Çiftleşme kesesi : Çeşitli erkek hayvanların üreme sistemlerinde bulunan ve olgunlaşan spermlerin, çiftleşmeden önce, geçici olarak bırakıldıkları kese. Çeşitli erkek hayvanların üreme sisteminde bulunan ve olgunlaşan spermlerin, çiftleşmeden önce geçici olarak bırakıldıkları kese. Bazı nematod gruplarının erkeklerinde bulunan, özellikle Strongilid nematodlarda iyi gelişmiş, çiftleşme sırasında erkeğin dişiyi kavramasını sağlayan lob biçiminde bir organel. (bursa copulatrix), (Lat. Bursa = kese, Lat. Copula = bağ): Çeşitli hayvanların üreme sistemlerinde raslanan ve spermaların çiftleşme sırasında geçici olarak bırakıldıkları bir kese.

Çiftleşme kümesi : Kimi sivrisinek türlerinin akşam alacakaranlıkta sürüler oluşturarak çiftleşmek için dişiyi cezp etmesi. Culicidae ailesindeki türlerin erkeklerinin oluşturduğu topluluk. Örneğin uçuş hâlindeki Aedes, Culex cinsinin erkekleri büyük sürüler hâlinde bulunur ve dişileri beklerler.

Çiftleşme mevsimi : Aşım mevsimi.

Çiftleşme sezonu : Aşım mevsimi.

Çiftleşme yaşı : Hayvanın çiftleştirilmesi için en uygun olan yaş.

Çiftleşme yeteneği : Hayvanların normal çiftleşme yapabilmeleri için bir refleks zinciri biçiminde uyarım, atlama, kavrama, arama, yüklenme, ejakülasyon, inme, penisin ereksiyonunu kaybetmesi ve uzaklaşma davranışlarını göstermesi durumu.

Diğer dillerde Çiftleşme anlamı nedir?

İngilizce'de Çiftleşme ne demek? : n. mating, coitus, copulation, coition, coupling, pairing, rutting

Fransızca'da Çiftleşme : coït [le], copulation [la]

Almanca'da Çiftleşme : n. Hecke, Kopulation, Paarung, Zeugungsakt

Rusça'da Çiftleşme : n. спаривание (N), копуляция (F)