Çimenlik nedir, Çimenlik ne demek

  • Çimeni olan yer

"Çimenlik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Çimenliklerde bir tek kuru yaprak yoktu." - C. Uçuk

Çimenlik anlamı, kısaca tanımı:

Çimen : Kendiliğinden yetişmiş çim.

Yer : Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal. Önem. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Durum, konum, vaziyet. İz. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. Gezinilen, ayakla basılan taban. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Yerküre. Durum, konum. Ülke. Görev, makam. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge.

Diğer dillerde Çimenlik anlamı nedir?

İngilizce'de Çimenlik ne demek? : n. meadow, lawn, grassplot, green, bent, sward, backs

Fransızca'da Çimenlik : boulingrin [le], gazon [le], pelouse [la], pré [le]

Almanca'da Çimenlik : n. Rasenplatz

Rusça'da Çimenlik : n. лужайка (F), дерн (M), дернина (F)