Çimen nedir, Çimen ne demek

"Çimen" ile ilgili cümle

 • "Baş başa uzandık seninle ıslak / Çimenlerine yaz bahçelerinin" - A. H. Tanpınar

Çimen hakkında bilgiler

Çimen üzerinde otların büyüdüğü ve ziraat amaçlı kullanılmayan bir alan. Çoğunlukla bahçelerde ve parklarda hoş görünüşünden dolayı ya da üzerinde spor yapma amaçı ile stadyumlarda ve golf alanlarında yapılır.

Çimenin en önemli özelliği kısa kesilmiş olmasıdır. Genelde 5-10 cm uzunluğunda bırakılır (Golf alanlarında hatta 4-5 milimetre). 10 cm'den daha uzun otları olan alanlara kır denir.

Avrupa'da tüketicilere belli bir kalite standartı garanti edebilmek için çimen için kullanılacak ot-tohumları karışımi Devlet kuruluşları tarafından kategorize edilip belirlenirler.

Çimen için kullanıma en uygun olan ot cinsleri Lolium, Poa, Festuca, Agrostis otlaridir.

Çimen ile ilgili Cümleler

 • Filler tepişir çimenler ezilir.
 • Çimento 2-3 saatte sertleşir.
 • Ali çimenin üzerinde yatıyor.
 • Çimen yeşildir.
 • İki çimento torbası yeterli olacak.
 • "Ev" kelimesi bir çatısı ve tüten bacaları olan bir dikdörtgen binanın zihinsel görüntüsünü anımsatır, ki bu çimenlerle ve ağaçlarla çevrili olabilir ve mutlu bir aile tarafından oturulabilir.
 • Biz kilisenin etrafındaki bütün çimenleri ve yabani otları kestik.
 • Ders, çimenlerin büyümesini izlemek kadar sıkıcıydı.
 • Çimento hâlâ ıslaktı.
 • Demokrasi gıda ve çimento gibi ihraç edilebilir değildir.
 • Çimen olup ayağına serileyim yar.
 • Çimenin olduğu yerde su yoktur. Suyun olduğu yerde çimen yoktur.
 

Çimen kısaca anlamı, tanımı:

Çimenli : Çimeni olan.

Çimenlik : Çimeni olan yer.

Çimensiz : Çimeni olmayan.

Çimento : Killi kalkerleri özel fırınlarda pişirip ezmekle elde edilen, çamuru çarçabuk katılaşıp sertleşen ve yapılarda harç malzemesi olarak kullanılan kül renginde veya beyaz toz.

Çimento boya : Suyla karıştırılarak hemen kullanılabilen çimento esaslı toz boya.

Çimentocu : Çimento üreten veya satan kimse.

Çimentoculuk : Çimentocunun yaptığı iş.

Çimentolama : Çimentolamak işi.

Çimentolamak : Çimento sürmek, çimento ile sıvamak.

Çimentolanma : Çimentolanmak işi.

Çimentolanmak : Çimento sürülmek, çimento ile kaplanmak.

Çimentolatma : Çimentolatmak işi.

Çimentolatmak : Çimento ile sıvatmak, çimento karışımı malzeme ile yaptırmak.

Çimentolu : Çimentosu olan.

Dökme çimento : Hazır beton yapma yerlerinde kullanılmak üzere torbalanmadan özel araçlarla taşınan çimento.

Süper çimento : Yüksek dirençli, çabuk sertleşen çimento.

 

Toprak çimento : Çimento ve su katılarak sıkıştırılmış toprak.

Yetişmiş : Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş.

Büyü : Karşı durulamaz güçlü etki. Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı.

Ziraat : Tarım.

Amaçlı : Amacı olan, gayeli. Bir amaca yönelik.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Çoğunluk : Sayı üstünlüğü, ekseriyet, azınlık karşıtı.

Bahçe : Osmaniye iline bağlı ilçelerden biri. Sebze, meyve, çiçek veya ağaç yetiştirilen yer.

Kendiliğinden : İradesiz olarak gerçekleşen (hareket), spontane. (ke'ndiliğinden) Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi. İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit. Dış etkilerin zorlaması olmadan iç sebeplerle oluşan.

Çim : Arap alfabesinin beşinci harfinin adı.

Diğer dillerde Çimen anlamı nedir?

İngilizce'de Çimen ne demek? : n. grass, lawn, meadow grass, bent, bent grass, divot, greensward, sod, sward, turf

Fransızca'da Çimen : gazon [le], herbe [la]

Almanca'da Çimen : n. Gras, Kraut

Rusça'da Çimen : n. дерн (M), газон (M)