Çimento nedir, Çimento ne demek

Çimento; kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

  • Killi kalkerleri özel fırınlarda pişirip ezmekle elde edilen, çamuru çarçabuk katılaşıp sertleşen ve yapılarda harç malzemesi olarak kullanılan kül renginde veya beyaz toz

Çimento hakkında bilgiler

Çimento (İtalyanca "cemento" kelimesinden alınmıştır), esas olarak, doğal kalker taşları ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlanır.
Çimento tanelerinin göz açıklığı 5 ila 90 mikron arasındadır.

Diğer bağlayıcı maddeler gibi çimentolar da, CaO, MgO gibi alkalin öğeler ve SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 gibi hidrolik öğelerden oluşur. Çimento bağlayıcılık görevini su ile tepkimeye girdikten sonra kazandığı için hidrolik bağlayıcı olarak adlandırılır. Alkalin ve hidrolik öğelerin oranları bağlayıcı maddenin niteliğini belirler.

Çimento, su ile karıştırılıp plastik hamur durumuna geldikten bir süre sonra havada ya da su içinde yavaş yavaş katılaşır. bu katılaşma olayına piriz adı verilir. Normal şartlar altında ( 28 derece sıcaklık ve yağmursuz havada ) bu katılaşma olayı ilk on dakikada başlar ve adına Yalancı Piriz denir, bir saat civarında ise donma ve mukavemet artar. Ancak bu olay içinde bulunulan koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir, herhangi bir kimyasal priz geciktirici kullanılmadıysa ve hava sıcaklığı çok düşük değilse yaklaşık 10 saat gibi bir süreçte donma gerçekleşir.

 

Düşük hidratasyon ısılı çimento: 28% (C3S), 49% (C2S), 4% (C3A), 12% (C4AF), 1.8% MgO, 1.9% (SO3) birleşiminden oluşur. (C2S) ve(C4AF) oranları yüksek and (C3S) ve (C3A) oranları oldukça düşüktür.

Çimento ile ilgili Cümleler

  • Bir ev, çimentodan yapılmış sağlam bir temel üstüne inşa edilmiştir.
  • İki çimento torbası yeterli olacak.
  • Hiç çimento kullanmadan kalenin duvarlarını inşa ettiler.
  • Demokrasi gıda ve çimento gibi ihraç edilebilir değildir.
  • Çimento hâlâ ıslaktı.
  • Çimento 2-3 saatte sertleşir.

Çimento anlamı, kısaca tanımı:

Kalker : Kireç taşı.

Malzeme : Gereç. Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı.

Çimento boya : Suyla karıştırılarak hemen kullanılabilen çimento esaslı toz boya.

Dökme çimento : Hazır beton yapma yerlerinde kullanılmak üzere torbalanmadan özel araçlarla taşınan çimento.

Süper çimento : Yüksek dirençli, çabuk sertleşen çimento.

Toprak çimento : Çimento ve su katılarak sıkıştırılmış toprak.

 

Çimen : Kendiliğinden yetişmiş çim.

Çimentocu : Çimento üreten veya satan kimse.

Çimentoculuk : Çimentocunun yaptığı iş.

Çimentolama : Çimentolamak işi.

Çimentolamak : Çimento sürmek, çimento ile sıvamak.

Çimentolanma : Çimentolanmak işi.

Çimentolanmak : Çimento sürülmek, çimento ile kaplanmak.

Çimentolatma : Çimentolatmak işi.

Çimentolatmak : Çimento ile sıvatmak, çimento karışımı malzeme ile yaptırmak.

Çimentolu : Çimentosu olan.

Fırın : Bir maddenin fiziksel veya kimyasal değişime uğratılması amacıyla içinde ısıtıldığı araç. Ekmek, pasta vb.nin pişirildiği ve satıldığı dükkân. Bu ocakta pişirilmiş. İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak. Elektrik, tüp gaz ve doğal gazla çalışan, yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya yarayan alet.

Ezmek : Üstüne basarak veya bir şey arasına sıkıştırarak yassılaştırmak, biçimini değiştirmek. Ağır bir şey, başka bir şeyin üzerinden geçmek, çiğnemek. Yenmek, sindirmek. Sıvı içinde bastırıp karıştırarak eritmek. Dayanıklılığını aşacak derecede çalıştırarak yormak. Üzmek, sıkıntıya sokmak. Harcamak.

Çamur : Yapı işlerinde kullanılan çeşitli malzemeden oluşmuş harç. Sataşkan, çevresini tedirgin eden, sulu, arsız (kimse). Su ile karışıp bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık.

Sert : Gönül kırıcı, katı, ters. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı. Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız. Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı. Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan. Güçlü kuvvetli. Hırçın, öfkeli, hiddetli. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen. Titizlikle uygulanan, sıkı.

Harç : Bir yemeğin yapılmasında kullanılan ve tat veren maddelerin bütünü. Resmî işlerde devlet veznesine ödenen para. Yapıda tuğla veya taşların örgüsünü sağlamlaştırmak, duvarları sıvamak için kullanılan, toprak, saman, kum, kireç, çimento vb. şeyleri su ile kararak yapılmış olan karışım. Bahçıvanlıkta değişik nitelikteki toprak vb. maddelerin karıştırılmasıyla hazırlanmış toprak. Giysiler dikilirken kullanılan tamamlayıcı veya süsleyici şeyler. Harcanan para, masraf. Yükseköğrenim öğrencilerinin ödemek zorunda olduğu katkı payı.

Beyaz : Beyaz zehir. Ak, kara, siyah karşıtı. Bu renkte olan. Baskıda normal karalıkta görünen harf türü. Beyaz ırktan olan kimse.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Diğer dillerde Çimento anlamı nedir?

İngilizce'de Çimento ne demek? : [cimentare] v. try, test, put on trial; risk; provoke

n. risk, danger, hazard, ordeal

v. found, establish, institute

Fransızca'da Çimento : ciment [le]

Almanca'da Çimento : n. Zement

Rusça'da Çimento : n. цемент (M)