Dökme çimento nedir, Dökme çimento ne demek

  • Hazır beton yapma yerlerinde kullanılmak üzere torbalanmadan özel araçlarla taşınan çimento

Dökme çimento tanımı, anlamı:

Dökme : Bir yerden bir yere dökülen, aktarılan. Dökme yük. Kalıba dökülmek yoluyla yapılmış. Kapların içinde olmayan, yığın biçiminde ortaya dökülmüş olan. Dökmek işi.

Çimento : Killi kalkerleri özel fırınlarda pişirip ezmekle elde edilen, çamuru çarçabuk katılaşıp sertleşen ve yapılarda harç malzemesi olarak kullanılan kül renginde veya beyaz toz.

Çimen : Kendiliğinden yetişmiş çim.

Beton : Bu malzemeden yapılmış. Çimentonun su yardımıyla kum, çakıl vb. maddelerle karışması sonucu oluşan sert, dayanıklı, bağlayıcı yapı malzemesi.

Yapma : Yapay. Yapmak işi. Yapmacık, sahici karşıtı.

Kullanılmak : Kullanma işine konu olmak.

Torba : Vücutta meydana gelen şişlik. Genellikle plastikten veya kâğıttan yapılmış, içine öteberi koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte olabilen taşıma gereci, poşet. Er bezi, husye, testis. Genellikle pamuk ve kıldan dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç.

Araç : Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Taşıt. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta.