Özenti nedir, Özenti ne demek

  • Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çaba

"Özenti" ile ilgili cümle

  • "Taklit ve özenti devri en çok bizde sürmüştür." - F. R. Atay

Yerel Türkçe anlamı:

Özenilerek yapılıp ortaya konulan şey, yapıt.

Su ağzında, dere kıyılarında bulunan düzlük.

Kurumuş göl çukuru.

Düz yerdeki çukurlar.

Akarsuyun getirdiği birikinti.

Bir şeyin bir an önce olmasını istemek.

Dağ eteklerinde, iki sırt arasındaki düzlük.

Özleyiş.

Derelerin, sellerin, pınar ayaklarının aka aka aşındırdığı topraktaki doğal yarık.

Bilimsel terim anlamı:

Anlatımda yapmacıklık, doğallıktan uzaklaşma.

Fransızca'da Özenti ne demek?:

maniérisme

Özenti anlamı, kısaca tanımı:

Özen : Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam.

Özentici : Birine veya bir şeye benzemeye çalışan.

Özenticilik : Özentici olma durumu.

Özentili : Özenti ile yapılan.

Özentisiz : Özenti olmadan, özenti gösterilmeden, özenmeden yapılan.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Benzeme : Benzemek işi.

 

Çaba : Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, efor.

Özenti ürünü : Sanat yapıtı niteliğinde olma özentisi taşıyan kötü zevkli iş ya da fabrika ürünü.

Diğer dillerde Özenti anlamı nedir?

İngilizce'de Özenti ne demek? : affectation, emulation; affected

Fransızca'da Özenti : penchant pour, afféterie [la], recherche [la], sophistication [la]

Almanca'da Özenti : Tendenz, Neigung, Nacheiferung

Rusça'da Özenti : n. подражание (N), копирование (N), старание (N), усердие (N)