Üretral nedir, Üretral ne demek

Üretral; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

İdrar kanalıyla ilgili olan.

Üretral tanımı, anlamı

Üretra : Sidiği, sidik kesesinden dışarı taşıyan kanal. Siyek. İdrarı, idrar kesesinden dışarıya taşıyan ince kanal. Sidik borusu

Bulbo üretral bezler : Erkek üretrasının soğanına (bulbus) açılan dallanmış iki bez. Cowper bezleri.

Glandula üretrales : Üretra bezleri.

Lakunae üretrales : Üretra mukozasında, gll. urethrales’in açıldığı girintiler.

Muskulus üretralis : Sidik borusunun pars pelvina’sını saran; at, keçi ve etçillerde halka biçiminde olan kas.

Ramus üretralis : A. prostatica ve a. vesicalis caudalis'in, üretra için verdikleri atardamar dalı.

Sulkus üretralis : Penis’in üretral yüzünün ortasındaki oluk.

Üretralis : Sidik borusuyla ilgili olan.

Üretralji : Üreter ağrısı, üretrodini.

Vena üretralis : Yalnızca sığırda ve etçillerde bulunan, v. pudenda interna’dan ilk kol olarak ayrılan ve aynı adlı atardamarla dallanan toplardamar.

Kanalıyla : Bir kimse veya bir şey aracılığıyla, yoluyla, eliyle.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Kanal : Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat. Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti. İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol.

 

İdrar : Böbreklerde kandan süzülerek idrar yolları aracılığıyla dışarıya atılan sıvı, sidik, küçük abdest, hacet.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.

İlgi : İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik. Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.

Diğer dillerde Üretral anlamı nedir?

İngilizce'de Üretral ne demek ? : urethral