A matter of türkçesi A matter of nedir

  • Bir sorunun.
  • Meselesi.
  • Bir konunun.

A matter of ile ilgili cümleler

English: As a matter of fact, he doesn't agree with me.
Turkish: Aslında o benimle aynı fikirde değil.

English: As a matter of fact, bankruptcy is inevitable.
Turkish: İşin dorusu iflas kaçınılmaz.

English: Ali is not a lazy boy. As a matter of fact, he works hard.
Turkish: Ali tembel bir çocuk değildir, İşin aslına bakarsanız, o çok çalışır.

English: As a matter of fact, he did it by himself.
Turkish: Aslında onu kendisi yaptı.

English: As a matter of fact, he knows nothing about it.
Turkish: Aslında onun hakkında hiç bir şey bilmiyor.

A matter of ingilizcede ne demek, A matter of nerede nasıl kullanılır?

A : (herhangi) bir. La (müzik terimi). En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Miktar belirtir. Amperin simgesi. Pek iyi. Argonun simgesi. En yüksek not. Atom ağırlığı. Belirli bir tür veya nitelikteki.

Matter : Cerahat. İnsan bilincinden bağımsız olarak somut biçimlerde varolan, tüm nesneler, olaylar ve dizgelerle, bunların özellik, ilişki ve etkileşimlerinin sonsuz çeşitliliğini, her türlü devinim biçimiyle kapsayan nesnel gerçeklik. Mesele. Önemi olmak. Yazılı şey. Bilinçten bağımsız olarak var olan ve bilinçte yansıyan nesnel gerçekliği anlatan bir felsefe kavramı. İltihaplanmak. İş. Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık. İçerik.

 

Of : Yüzünden. -dan. -den övünerek bahsetmek. In. -nın. Hakkında. -den. Nin. -nin. Den.

A matter of course : Kaçınılmaz son. Beklenen son.

A matter of indifference : İlgilenmeye değmeyen sorun.

Matter of : Bir sorunun. Sorunu. Bir konunun. Neden.

As a matter of principle : Prensipte. Prensip olarak. Prensip gereği.

As a matter of course : Görev icabı. Tabii olarak. İşin gereği. Doğal olarak. Görev gereği. Gayet tabii. Elbette ki. İşin doğası gereği. Gayet tabii olarak. Kendiliğinden.

Matter of conscience : Vicdan meselesi.

A matter of two dollars : İki dolar meselesi.

İngilizce A matter of Türkçe anlamı, A matter of eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A matter of ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Matter of : Neden. Sorunu.