Addiction türkçesi Addiction nedir

Addiction ile ilgili cümleler

English: Excessive gambling causes the same brain changes as a drug addiction.
Turkish: Fazla kumar, uyuşturucu bağımlılığına benzer beyin değişimlerine neden olur.

English: Ali never managed to get rid of his cigarette addiction.
Turkish: Ali sigara bağımlılığından kurtulamadı.

English: Ali struggled with drug addiction.
Turkish: Ali uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti.

English: All drugs of addiction increase the release of dopamine in the brain.
Turkish: Bağımlılık yapan bütün ilaçlar, beyinde dopamin salgılanmasını arttırır.

English: Drug addiction is a cancer in modern society.
Turkish: İlaç bağımlılığı modern toplumda bir kanserdir.

Addiction ingilizcede ne demek, Addiction nerede nasıl kullanılır?

Addiction to drugs : Zorunlu uyuşturucu kullanımı. Alışkanlık haline gelen ilaç kullanımı. Madde bağımlılığı.

Caffeine addiction : Kafein tiryakiliği.

Cocaine addiction : Kokainsiz normal olarak hareket edememe. Kokaine bağımlı olma durumu. Kokain bağımlılığı. Kokain düşkünlüğü.

Dope addiction : Uyuşturucu bağımlılığı.

Double hurdle rational addiction : Çift engelli akılcı alışkanlık.

 

Addictive : Katkı-gereci. Alışkanlık oluşturan. Bağımlılık yaratan. Alışkanlık yapan. Tiryakilik yaratan. Bağımlılık yapan. Katkı-özdeği. Bağımlılık oluşturan. Tiryaki eden.

Addictively : Alışkanlık yapan bir şekilde. Bağımlılık yaratarak.

Addictives : Bağımlılık yapan. Bağımlılık oluşturan. Tiryaki eden. Katkı-gereci. Alışkanlık yapan. Katkı-özdeği. Tiryakilik yaratan. Bağımlılık yaratan.

Addicting : Alışmak. Bağımlı. Düşkün. Bağımlılık yapmak. Müptela. Bağımlısı olmak. Tiryaki. Alıştırmak. Tiryaki olmak. Meraklı.

Addictiveness : Bağımlılık yapma niteliği. Bağımlı olma durumu.

İngilizce Addiction Türkçe anlamı, Addiction eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Addiction ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Infirmity : Zaaf. Güçsüzlük. Kararsızlık. Kusur. Zafiyet. Dermansızlık. Zayıflık.

Fetish : Tapıncak. Aşırı ilgi. Marksist yaklaşımda tapılan nesne. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Geçici olarak ruhsal varlıklara barınaklık yaptıklarında doğaüstü bir güce erişilerek bulundukları yerlerle taşıyanlara kendi güçlerini katan, ruhların ayrılmasıyla güçlerini yitiren doğal ya da yapay nesnelerden her biri. bk. cancılık, tapıncakçılık. krş. büyü, din, muska. Doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan doğal ya da yapay, cansız ya da canlı bir nesne. Put. Saplantı. Dikkat.

Chastity : Erdenlik. İsmet. İffet. Namus. Saflık. Irz. Erdemlik. Namusluluk. Bekaret.

Droopiness : Bitkinlik. Sarkıklık. Zayıflık. Halsizlik. Düşüklük.

 

Devotion : Duygusal bağlılık. Aşıklık. Dua. Özveri. Fedakarlık. Teslimiyet. Sadakat. Adama. Takva.

Bug : Bir şeyin hastası. Başının etini yemek. Arıza. Uyuz etmek. Gizli mikrofon. Rahatsız etmek. Gizli dinleme aygıtı yerleştirmek. Çeşitli yarımkanatlılar türüne, özellikle yatak tahtakurularına ad olan bileşik sözcük. a. bk. yatak tahtakurusu, su tahtakuruları, toprak tahtakuruları. Tutkun. Hata ya da güçlük.

Craving : İsteme. İhtiras. Özlem. Şiddetli arzu. Hasret. Kriz. Tul-u emel. Arzu. Doymak bilmez iştah.

Habit : Alışkı. Elbise. Toplumsal göreneklere uymayan kişilerce oluşturulan görenek türü. bk. görenek, krş. toplumsal görenek. Yaradılış. Bir edim ya da etki karşısında canlı bir varlığın kazanmış olduğu değişmez tutum. bir şeyin sık sık yinelenmesi sonunda oluşan huy ve alışkı. Yapı.

Chastities : Irz. İsmet. Temizlik. Erdemlik. Saflık. Namusluluk. Bekaret. Namus. Erdenlik.

Addiction synonyms : physiological state, white plague, physiological condition, addictions, ambitions, habits, ardency, craze, complaint, groove, physical condition, dotage, calling, adversity, consuetude, ill, familiarization, ailments, custom, adjustments, getting used to, dependence, admiration, familiarising, illest, ails, ills, habituation, drug addiction, diseases, orientation, affection, dependencies.

Addiction ingilizce tanımı, definition of Addiction

Addiction kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Inclination. The state of being addicted. Devotion.