Adenokarsinom nedir, Adenokarsinom ne demek

Adenokarsinom; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Bez dokusundan köken alan veya içerisinde tanınabilir özellikte bez dokusu içeren, kedi, köpek ve kısraklarda daha çok memelerde rastlanan kötücül tümör, adenokanser.

Adenokarsinom hakkında bilgiler

Adenokarsinom bezsel dokularda ortaya çıkan bir karsinom türüdür. Adenokarsinom olarak sınıflandırılabilmesi için hücrelerin bir beze ait olması gerekmez, salgılayıcı özelliklere sahip olabilmeleri yeterlidir. Başta adenom olarak oluşabilir (yani iyicil bir bezsel tümör olarak). Bu karsinom tipi insanlar dışında diğer yüksek memelilerde de ortaya çıkabilir.

Adenokarsinom kısaca anlamı, tanımı

Aden : Salgı yapan organ, bez

Asinik hücre adenokarsinomu : Asinöz karsinom.

Bağırsak adenokarsinomu : Kıvrım bağırsak adenokarsinomu.

Kıvrım bağırsak adenokarsinomu : Genellikle kıvrım bağırsakta veya nadiren diğer ince bağırsak bölütlerinde bağırsak bezlerinden köken alan, 0.5-1.0 cm çapında, serozal yüzeylerde ise karnabahar benzeri üremelerle belirgin, belli ülkelerde genellikle 5 yaşındaki veya daha yaşlı koyun ve sığırlarda genellikle kesimde rastlantısal olarak görülen kötücül tümör, bağırsak adenokarsinomu. Sadece belli bölgelerde tümörün çok görülmesinin nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte eğrelti otu tüketimiyle ilişkilendirilmiştir.

 

Kistik adenokarsinom : Kistadenokarsinom.

Kötücül tümör : Köken aldığı dokuya benzerliği az olan, çevre doku ve damarlara invazyon ve metastaz özelliğine sahip, hızlı ve infiltratif ve kontrolsüz büyüyen, kapsülsüz, mitotik indeksi yüksek hücrelerden oluşan tümör, kanser, habis tümör, malign tümör, hlk. seratan.

Adenokanser : Adenokarsinom.

Salgılayıcı : Salgı üreten organ veya doku.

Memeliler : Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genel olarak tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

Karsinom : Epitel hücre kökenli herhangi bir kötücül tümör veya epitel hücre kanseri, hlk. seratan. Meme bezi, bağırsak, dil, deri ve döl yatağı gibi organlardaki kötücül tümörlerin önemli bir bölümünü oluşturur.

Olabilme : Olabilmek işi veya durumu.

Kötücül : Kötülük isteyen (kimse). Kötü huylu. Kötü niyetli.

Gerekme : Gerekmek işi, iktiza, istilzam.

Özellik : Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, hasiyet, hassa, mahsusluk, spesiyalite.

Yeterli : Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli. Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan. Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan.

Memeli : Memesi olan.

Türüdü : 1.Başkasının sırtından geçinen. 2.Sonradan görmüş. 3.Saygısız, haylaz, serseri. 4.Soyu sopu belli olmayan. Hırsız.

İyicil : İyilik etmeyi seven, hayırhah. İyi huylu.

Yüksek : Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı. Yukarıda, üst tarafta olan yer. Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan. Normal değerlerin üstünde olan. Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan. Güçlü, şiddetli. Derece ya da makamı bakımından üstün. Erdemli, faziletli. Etkili.

 

Kısrak : Dişi at.

Diğer dillerde Adenokarsinom anlamı nedir?

İngilizce'de Adenokarsinom ne demek ? : adenocarcinoma