Adulterant türkçesi Adulterant nedir

  • Saflığı bozucu madde.
  • Karıştırılan madde.
  • Adulteran.

Adulterant ingilizcede ne demek, Adulterant nerede nasıl kullanılır?

Adulterants : Saflığı bozucu madde. Adulteran. Karıştırılan madde.

Adulterate : İçine yabancı madde katmak. Bozmak. Hileli. Karışık. Yabancı madde katmak. Saflığını bozmak. Hile katmak. Karıştırmak. Değerini düşürmek. Yabancı madde karıştırarak.

Adulterated : İçine yabancı madde karıştırılmış. Saf olmayan. Karışık. Mahlut. Katkılı.

Adulterated foods : Katışık gıda. Saflığı giderilmiş gıda maddesi.

Adulterated milk : Su veya başka sıvılarla karıştırılmış olan süt. Katkılı süt. Sulandırılmış olan süt.

Adulterer : Aldatan erkek (eşini). Aldatan erkek eşini. Zina yapan erkek. Aldatan erkek. Zina yapan kimse. Zani.

Adulter : Zina yapan.

Unadulterated : Saf. Katıksız. Katkısız. Tam. Karıştırılmamış. Hilesiz. Arı. Katışıksız. Sağ. Su katılmamış (mecazi).

Adulterations : Seyreltme. Katıştırma. Tağşiş. Hile. Aldatma. Kandırma. Hile katma. Karıştırma. Malın niteliğini sorma. Dürüstlük ilkelerine aykırı olarak bir malın içine konulan değersiz başka bir madde ile tüketiciyi aldatma.

Adulterators : Yozlaştıran kişi veya şey. Kalitesiz yapan kişi veya şey. Hilekar. Sahtekar.

 

İngilizce Adulterant Türkçe anlamı, Adulterant eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adulterant ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Substance : Uzayda yer doldurup kimyasal bir yapısı olan varlık. Sağlamlık. Zenginlik. Asıl. Özlülük. Cisim. Madde. Öz. Ana fikir. Doğruluk.

Extraneous : Konu ile ilgili olmayan. Konu dışı. Konu dışı olan. Dıştan gelen. Dışarıdan gelen. Yabancı. İkincil. Yabancı (madde veya cisim). Konu ile ilgisi olmayan.

Foreign : Dış. Ülke dışı. Ecnebi. Yabancı. Bir maddede kendisinden başka bulunan her türlü madde. Yurt dışı. Harici. Yabancı madde. Yurtdışı. Dıştan gelme.

Adulterating : İçine yabancı madde katmak. Yabancı madde katmak. Seyreltmek. Karıştırmak. Değerini düşürmek. Hile katmak. Saflığını bozmak. Hileli. Yabancı madde karıştırarak. Bozmak.

Adulterator : Kalitesiz yapan kişi veya şey. Yozlaştıran kişi veya şey. Hilekar. Sahtekar.

Adulterant synonyms : adulterants.

Adulterant zıt anlamlı kelimeler, Adulterant kelime anlamı

Purifying : Temizleme. Arıtma. Arıtıcı.

Adulterant ingilizce tanımı, definition of Adulterant

Adulterant kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : That which is used to adulterate anything.