Adulterator türkçesi Adulterator nedir

  • Sahtekar.
  • Yozlaştıran kişi veya şey.
  • Kalitesiz yapan kişi veya şey.
  • Hilekar.

Adulterator ingilizcede ne demek, Adulterator nerede nasıl kullanılır?

Adulterators : Sahtekar. Hilekar. Kalitesiz yapan kişi veya şey. Yozlaştıran kişi veya şey.

Adulteraton : Niteliği bozma. Bir mala daha ucuz bir nesne karıştırarak niteliği düşürme.

Adulterate : Karışık. Hile katmak. Seyreltmek. Bozmak. Karıştırmak. Değerini düşürmek. Hileli. İçine yabancı madde katmak. Yabancı madde katmak. Yabancı madde karıştırarak.

Adulterated : Katkılı. Karışık. Saf olmayan. Mahlut. İçine yabancı madde karıştırılmış.

Adulterated foods : Katışık gıda. Saflığı giderilmiş gıda maddesi.

Adulterant : Adulteran. Saflığı bozucu madde. Karıştırılan madde.

Adulterations : Kandırma. Aldatma. Hile katma. Tağşiş. Katıştırma. Seyreltme. Malın niteliğini sorma. Hile. Karıştırma. Dürüstlük ilkelerine aykırı olarak bir malın içine konulan değersiz başka bir madde ile tüketiciyi aldatma.

Adulterants : Adulteran. Saflığı bozucu madde. Karıştırılan madde.

Adulterer : Aldatan erkek eşini. Zina yapan erkek. Aldatan erkek (eşini). Zina yapan kimse. Aldatan erkek. Zani.

Adulterates : Hile katmak. Hileli. Yabancı madde katmak. Karıştırmak. Bozmak. Saflığını bozmak. Yabancı madde karıştırarak. İçine yabancı madde katmak. Seyreltmek. Değerini düşürmek.

 

İngilizce Adulterator Türkçe anlamı, Adulterator eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adulterator ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Adulterant : Saflığı bozucu madde. Adulteran. Karıştırılan madde.

Cheater : Aldatan kimse. Kopyacı. Aldatan (eş). Dolandırıcı. Sınavlarda kopya yapan ya da kopya yapmayı alışkanlık durumuna getiren öğrenci. Kopya çeken. Hileci. Hilebaz.

Changer : Takası yapan. Değiştiren. Değiştirici.

Bunkos : Düzenbazlık. Dolandırıcılık oyunu. Üçkağıtçı (kağıt oyunlarında). Kazıklama. Bir kimseyi güveninden yararlanarak dolandırma. Güveni suistimal suçu. Alavere dalavere. Dolandırıcılık.

Cardsharping : Hileci. Hilebaz (iskambil). Hilebaz. İskambilde üçkağıtçı. İskambilde hileci.

Modifier : Tamamlayıcı. Anlam değiştirici. Değiştirici. Değiştiren şey. Niteleyen cümlecik. Düzenleyici malzeme. Kristalleştirici. Niteleyici. Düzenleyici. Dönüştürücü.

Counterfeiters : Sahteci. İki yüzlü. İkiyüzlü. Kalpazan.

Con man : Düzenbaz. Üçkağıtçı. Dolandırıcı.

Crook : Kanca. Kıvrılmak. Değnek. Dümenci. Çoban değneği. Kıvırmak. Hırsız. Dolandırıcı. Madrabaz.

Adulterator synonyms : adulterators, bunko, cardsharper, con artist, conmen, crooked, cardsharp, substance, confidence man, bamboozlers, corrupted, bunco steerer, bamboozler, cardsharps, counterfeiter, cheaters, conman, covinous, bad person.

Adulterator ingilizce tanımı, definition of Adulterator

Adulterator kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One who adulterates or corrupts.