Adumbration türkçesi Adumbration nedir

Adumbration ingilizcede ne demek, Adumbration nerede nasıl kullanılır?

Adumbrations : İma. Dokundurma. Sezdirme. Anıştırma.

Adumbrating : Taslağını çizmek. Anıştırmak. Kinayeli kinayeli konuşmak. Sezdirmek. Dokundurmak. Hissettirmek. İma etmek.

Adumbrative : Haber vererek. Önceden ima ederek. Sembol ile belirterek. Önceden göstererek.

Adumbratively : Taslağını çizerek. Önceden gösteren bir şekilde. Gölgeleyerek. İma ederek.

Adumbrate : Kinayeli kinayeli konuşmak. İma etmek. Dokundurmak. Hissettirmek. Sezdirmek. Taslağını çizmek. Anıştırmak.

Adumbrated : Kinayeli kinayeli konuşmak. Anıştırmak. Dokundurmak. Hissettirmek. Taslağını çizmek. İma etmek. Sezdirmek.

Adumbrates : İma etmek. Taslağını çizmek. Dokundurmak. Sezdirmek. Anıştırmak. Kinayeli kinayeli konuşmak. Hissettirmek.

İngilizce Adumbration Türkçe anlamı, Adumbration eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adumbration ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Skit : İşleyeceği konuyu genişletmeden, en can alıcı çizgiler içinde veren, çoğu kez güncel olaylara ve aile sorunlarına değinen ve bir nükte ile biten kısa güldürü. vodvil, burlesk, revü gibi, kurgu dizgesine göre ortaya çıkarılan gösterilerde yerini alır. bugün televizyon reklamlarında da çok kullanılır. Esprili iğneleme. Şaka. Hicivli yazı. Parodi. Skeç.

 

Glimmer : Parıldamak. Seziş. Zayıf bir şekilde parlamak. Mika. Hafifçe pırıldamak. Işık vermek (hafif). Zerre. Hafif pırıltı. Donuk ışık.

Advert : Değinmek. Duyuru (ingiliz ingilizcesi). Zikretmek. Bahsetmek. İlan. Reklam. Dokundurmak. İlan (ingiliz ingilizcesi). Reklam (ingiliz ingilizcesi).

Connotations : Diğer anlam. Yananlam. Bir sözcüğün çağrıştırdığı şey. Yan anlam. İfade. Çağrıştırdığı anlam. Konotasyon. Çağrışım.

Insinuation : Üstü kapalı (kötü) söz. Üstü kapalı söyleme. Yağcılık. Dolaylı söz. Üstü kapalı söz. Kinaye.

Innuendo : İma etme. Üstü kapalı söz. Sezindirme. İmleme. Olumsuz bir şey ima eden söz. Kinaye. Taş.

Eyewinks : An. İz. (arkaik) bakış. Tek bir an. Göz kırpma. Lahza. Çok kısa zaman süresi. Göz atma. Göz kırpması. İşaret.

Anticipation : Bekleyiş. -den önce davranma. Bekleme. Önceden tahmin etme (bir şeyin olabileceğini). Önceden sezme. Bekleni. Umma. Tahmin. Bir olay ya da durumun gerçekleşmesi konusunda beslenen güçlü beklenti. Umu.

Skits : Parodi. Skeç. Hicivli yazı. Esprili iğneleme. Şaka.

Glance at : Göz ucuyla bakmak. Göz gezdirmek. Göz atmak. Gözünün ucuyla bakmak.

Adumbration synonyms : connotation, prevision, allusions, eyewink, allegory, innuendoes, adverting, implicity, glimmered, adverted, causticness, finger post, adumbrations, sarcasm, innuendos, representation, sarcasms, implicitness, foreshadowing, prefiguration, adverts, allusion, prediction.

Adumbration ingilizce tanımı, definition of Adumbration

Adumbration kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of adumbrating, or shadowing forth.