Alşimist nedir, Alşimist ne demek

Alşimist; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Alşimi ile uğraşan kimse, simyacı

Alşimist anlamı, kısaca tanımı:

Alşimi : Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya.

Uğraş : Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet. Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Simyacı : Alşimist.

İle : Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz.

Diğer dillerde Alşimist anlamı nedir?

İngilizce'de Alşimist ne demek? : n. alchemist, one who deals with alchemy

Rusça'da Alşimist : n. алхимик (M)