Alliin türkçesi Alliin nedir

Alliin ingilizcede ne demek, Alliin nerede nasıl kullanılır?

Alliable : Birleşmesi mümkün. Katılması mümkün. Birleştirilmesi mümkün.

Alliaceous : (botanik terimi) soğan ve diğer alyumlardan oluşan bitkilere ait veya ilgili. Sarımsaklı.

Alliaceous plant : (soğanlı) kokulu bitki.

Alliance : Anlaşma. Sosyal birlik. Birleşme. Uyuşma. Kodak birliği. Pakt. Bağ. Bağlılık. Akrabalık. Bağlaşıklık.

Alliance israelite universelle : İsrailli bir kuruluş.

Alligation : Ortalama hesap. Bir araya bağlama veya bir bağ ile tutturma eylemi. Bağlanım. Paçal hesabı.

Allied powers : İtilaf devletleri. Müttefik devletler. Müttefik kuvvetler.

Allicin : Sarımsakta bulunan. Antibakteriyel özelliği olan. Yağsı sıvı. Keskin kokulu.

Alliedsignal : Büyük bir amerikan şirketi (hava aracı ve araba parçaları ile plastik ve kimyasal imalatçısı).

Allied : Müttefik. Aynı türden. Bağlaşık. Birleşik. Akraba. Birlik olan. Benzer. Birbirine bağlı. Aralarında anlaşma olan.

İngilizce Alliin Türkçe anlamı, Alliin eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alliin ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Crumple : Buruşturmak. Örselenmek. Çökmek. Çökertmek. Örselemek. Kırışmak. Devirmek. Düşmek. Kırıştırmak. Buruşmak.

 

Cave in : Göçertmek. Kazmak. Göçmek. Oymak. Yıkılmak. Çökmek. Göçürmek. Moralman çökmek. Teslim olmak. Açmak.

Buggered : Canı çıkmış. Harcanmış. Leşi çıkmış. İçine edilmiş. Eskimiş. Harap olmuş. Kırık. Gebermiş. Haşat olmuş.

Distressed : Üzgün. Yıpranmış. Kederli. Yoksul. Talihsiz. Dertli. Üzüntülü. Şanssız. Sıkkın.

Extinct : Nesli tükenmiş. Battal. Doğada tükenmiş. Bitmiş. Soyu tükenmiş. Sönük. Sönmüş. Soyu kurumuş. Yok olmuş.

Drawn : Çekilen. Çekilmiş. Çizik. Berabere. Berabere biten. Gergin. Çizili. Çizilmiş.

Clapped out : (ingiliz argosu) yorgun. Bıkkın. Ağır kullanımdan dolayı eskimiş. Bitap düşmüş. Bozuk. Harcanmış. Bitmiş. Yıkık.

Give up : Ayrılmak. Terk etmek. Yarıda bırakmak. Teslim etmek. Pes etmek. Vazgeçmek. Ümitsizliğe düşmek. Adamak. Bırakmak. İstifa etmek.

Fatigued : Bitkin düşmüş. Yorulmuş. Zayıf düşmüş. Kurumuş. Bıkkın.

Burst : Fırlamak. Patlamak. Patlama. Kağıt ayırmak. Fışkırmak. Ortaya çıkmak. Atılmak. Patlatmak. İnfilak etmek.

Alliin synonyms : array, fall in line, weary to death, aweary, fagged, fed up, beaten, slump, change, sink, all out, bedrid, deadbeats, dead tired, drained, slide down, departed, buckle, exhausted his strength, bushed, implode, dead beat, side, give way, done, careworn, founder, break, depleted, effete, all in, flop, give.

 

Alliin zıt anlamlı kelimeler, Alliin kelime anlamı

Explode : Patlatmak. Patlamak. Yıkmak. Patlama yapmak. Kırılmak. Yanlış olduğunu göstermek. Havaya uçurmak. Patlak vermek. İnfilak etmek. Bozmak.

Stay : Germek. Geciktirmek. Alıkoymak. Kalmak. Erteleme. Durdurmak. Ertelemek. Sabitlemek. Sürdürüp tamamlamak. Dayanmak.

Native : İlkel. Kendi doğal alanında bulunma. Doğal. Bilgisayar, biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir maddenin normal yapısını muhafaza etmesi. bir proteinin ya da nükleik asidin normal yapısında olması. Doğal, doğuştan, basit, yerli. Yerli. Natif. Kültürel evrimin alt basamaklarında bulunan, doğaya büyük ölçüde bağlı olan, geleneklerle göreneklerin oluşturduğu bir düzen içinde yaşamını sürdüren ve tarihöncesi insanınkine benzer kültürel ve toplumsal bir yapıda varlığını yönlendiren birey. bk. ilkel toplum. Katısız, saf ve kendine özgü özelliklerini kaybetmemiş olan.