Alphanumeric sorting türkçesi Alphanumeric sorting nedir

  • Alfasayısal sıralama.

Alphanumeric sorting ingilizcede ne demek, Alphanumeric sorting nerede nasıl kullanılır?

Alphanumeric : Harfler ve sayılardan oluşan. Alfanumerik. Abeceli sayısal simge. Abeccsayısal. Alfasayısal. Bir alfanümerik sisteminde bir harfi oluşturan. Abece sayısal. Abecesayısal. Alfanümerik. Herhangi bir sınıflamada harf ile rakamın birlikte kullanıldığı simge.

Sorting : Derecelenme. Çeşitleme. Sıralama. Türlere göre ayırma. Sıraya dizme. Tasnif. Ayırma (maden). Parçaların boylarına, biçimlerine ve yoğunluklarına göre sıralanarak çökeltiımesi. Ayıklama. Tasnif etme.

Alphanumeric char : Alfasayısal karakter. Harf ya da sayı olabilen karakter.

Alphanumeric character : Abecesayısal karakter. Harfler ve sayılar karakterleri. Alfasayısal karakterler. Alfasayısal damga. Alfasayısal karakter.

Alphanumeric character set : Yazaçları, sayamakları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga takımı. Abecesayısal damga takımı.

Alphanumeric characters : Alfanümerik karakterler. Harfler ve sayılar karakterleri. Alfasayısal karakterler.

İngilizce Alphanumeric sorting Türkçe anlamı, Alphanumeric sorting eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alphanumeric sorting ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Alphanumeric sort : Alfasayısal sıra.