Amorph türkçesi Amorph nedir

  • Şekilsiz. aktif bir genin meydana gelmediği bir mutasyon.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Biçimsiz.
  • Amorf.

Amorph ingilizcede ne demek, Amorph nerede nasıl kullanılır?

Amorpha : Yalancı çivit.

Amorphinism : Amorfinizm.

Amorphism : Şekilsizlik. Amorfizm. Özel veya belirli şekli olmama durumu. Toplam eksiklik. Belli bir biçim göstermeme durumu, biçimsizlik. Amorfluk. Nihilizm.

Amorphous : Amorf. Fizik, kimya, madencilik, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Sınırları belli olmayan. Özdecikleri belirli bir düzen içinde bulunmayan kauçuk, cam gibi özdeklerin niteliği. Örütlenmeyen ve belirli geometrik biçimi olmayan katı görünümlü özdeklerin niteliği. Dağınık. Yöndemsiz. Düzensiz biçim veya yapı. Camsı. Özelliksiz.

Amorphous gel : Amorf pelte. Şekilsiz pelte.

Amorphous sulphur : Amorf kükürt.

Amorphous globosus : Biçimsiz küre. Amorfus globozus.

Amorphousness : Şekilsizlik durumu. Değişebilir durum. Biçimsizlik.

Amorphous structure : Amorf yapı. Biçimsiz yapı.

Amorphous shape : Özelliksiz şekil.

İngilizce Amorph Türkçe anlamı, Amorph eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Amorph ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Clumsiest : Acemi. Hantal. Sarsak. Sakar. Alık. Beygir gibi. Çolpa. Kullanışsız. Beceriksiz.

 

Bizarre : Garip. Bambaşka. Acayip. Tuhaf.

Abacus bodies : Abacus cisimcikleri. Dişteki odontoblast hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyum granülleri ve kollagen öncülerini içeren golgi kesecikleri.

Abiotic factor : Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler. Abiyotik faktör. Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen, iklim faktörleri, toprağın özellikleri ve suyun kimyasal yapısı gibi faktörler.

Asyntactic : Sözdizimi dışı.

A cells : Alfa hücreleri. Pankreasın langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. a hücreleri. hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. asidofil hücreler. 3.mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. A hücresi.

Aardwolf : Yeleli sırtlan. Etçiller (carnivora) takımının, sırtlangiller (hyaenidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, bütün sırtı boyunca uzanan bir yelesi olan, kuzey afrika'da yaşayan bir tür. Bir sırtlanın özelliklerine sahip ve esas olarak böceklerle özellikle termitlerle beslenen güney ve doğu afrika yerlisi çizgili memeli.

Abambulacral area : Abambulakral bölge. Derisi dikenlilerin tüp ayak taşımayan ve genellikle madreporitin de yer aldığı vücut bölgesi.

Awkward : İyi yapılmamış. Uygunsuz. Sakar. Maharetsiz. Aksi. Dikbaşlı. Anlaşılması zor insan. Kullanışsız. Utandırıcı. Ters.

 

Deformed : Bozundurulmuş. Biçimi bozulmuş. Bozunumlu. Şekli bozulmuş. Deforme. Biçimi değişmiş. Hasarlı. Deforme olmuş. Şekli bozuk.

Amorph synonyms : amorpha canescens, lead plant, leadplant, bastard indigo, false indigo, genus amorpha, amorpha californica, amorpha fruticosa, aardvark, a chromosome, acacia, a site, bush, shrub, cumbersome, abductor muscle, formless, clumsy, a protein, abiotic environment, ill shaped, distorted, abo blood groups system, clumsier, a cell, aardvarks, contorted, amorphous, bizarres, abramis zone, dejected, improper.

Amorph zıt anlamlı kelimeler, Amorph kelime anlamı

Elated : Sevinçli. Bahtiyar. Coşkun. Memnun. Kıvançlı. Mutlu. Sevindirilmiş.