Amounting türkçesi Amounting nedir

  • Baliğ.
  • Sonuca varmak.
  • Eşit olmak.
  • Kadar.
  • Miktarında.
  • İfade etmek.
  • Anlamına gelmek.
  • Kadar etme.
  • Toplama ulaşmak.

Amounting ingilizcede ne demek, Amounting nerede nasıl kullanılır?

Amounting to : Toplama. Tutan. Eş değerde olmak. Toplamak. Miktarındaki.

Amount brought forward : Devreden toplam.

Amount carried forward : Nakli yekun. Nakliyekün. Toplam aktarım. Taşınan tutar. Toplam aktarma.

Amount due : Alacak miktarı. Günü gelen ve ödenmesi gereken para. Ödenmesi gereken tutar. Vadesi gelmiş meblağ. Ödenecek borç. Ödenmesi gereken para. Vadesi gelmiş tutar.

Amount of business : İş miktarı.

Amount of money : Para miktarı. Para tutarı. Meblağ.

Amount of damages : Hasar miktarı.

Amount of settling : Oturma miktarı. Oturma büyüklüğü.

Amount of investment : Yatırım tutarı.

Amount per month : Aylık miktar.

İngilizce Amounting Türkçe anlamı, Amounting eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Amounting ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

System : Yapı. Aralarında ilişki bulunan ve amaca göre çevresinden belirli sınırlarla ayrılmış özdek, olay ve süreçlerin seçilmiş kümesi. Usul. Organizmada aynı işlevleri gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik veya grup. yol, yöntem. Aralarında ilişkiler bulunan, böylece belli bir işlevi olan bir bütün oluşturacak biçimde etkileşen nesneler topluluğu. bir dizgeyi oluşturan nesneler arasında kişiler, makineler, yordam, izlence ya da veriler bulunabilir. ayrıca bu nesneler de kendi başlarına birer dizge niteliği taşıyabilir; bu durumda dizgenin altdizgelerinden söz edilir. Evren. Ağ. Katman. Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu. Bir birlik oluşturacak biçimde işlevsel olarak örgütlenmiş öğeler bütünü.

 

Been : Mal olmak. Var olmak. Be. Tutmak (para). Durmak. Olmak. Bulunmak.

Be tantamount to : İle eşanlamlı olmak. İle aynı olmak. İle eşit olmak.

Conceives : Tasavvur etmek. Tasarlamak. Anlamak. Kavramak. Düşünmek. Yazmak. Ortaya çıkarmak. Akıl erdirmek. Yaratmak.

As far as : -e göre. Olduğu kadar. Olabildiğince. Bir dereceye kadar. Kadarıyla. -e kadar.

Reasoned : Akla uygun. İyi düşünülmüş. Usavurmak. Düşünüp taşınmak. Görüşmek. Mantıklı davranmak. İkna etmeye çalışmak. Etraflıca düşünmek. Bir sebebe dayanan. İyice düşünülmüş ve mantıklı.

Connote : Demeye gelmek. Demek istemek. Göstermek. Delalet etmek. Akla getirmek. Ayrıca bir anlam taşımak.

Make inferences : Sonuç çıkarmak.

Inasmuch as : -dığı için. -diğine göre. İçin. Göre. Çünkü. Zira. -diği derecede. Mademki. Madem ki.

Bookkeeping : Saymanlık. Kuruluşa ilişkin ve işlemlerin tümünü kapsamak üzere tutulması gereken yazılıklarda uygulanılması gereken kural ve yöntemlerin tümünü içine alan bilgi dalı. Ön muhasebe. Muhasebecilik. Defter tutma. Muhasebe. Yazılık tutma. Tecimsel işlemlerin tümünün sayışmanlık yöntemlerine uygun bir düzen içinde yazılıklara işlenmesi. Sayışmanlık.

 

Amounting synonyms : system of rules, inventory accounting, balance of international payments, line of work, pending, byss, as much as, as much, answer, or so, contains, deduced, couch, breathes, as as, add up, business, decide, proportion, come up to, deduce, amounted, get to the bottom of things, be, as well as, clerking, decides, job, adding up, pubescent, be on a par with, breathed, get straight to the point.

Amounting zıt anlamlı kelimeler, Amounting kelime anlamı

Scarce : Az bulunur. Sınırlı. Zoraki. Az. Nadir. Seyrek. Kıt. Eksik. Zor bulunur.

Cash basis : Sadece nakti kapsayan ticari işlemler (kredinin karşıtı olarak). Nakit esası. Peşin para esası. Nakit esasına göre muhasebeleştirme.

Amounting antonyms : accrual basis.