Anartri nedir, Anartri ne demek

Anartri; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Dil tutukluğu

Anartri anlamı, tanımı:

Tutuklu : Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), tutuk, mevkuf.

Dil tutukluğu : Herhangi bir sebeple konuşamama. Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü, anartri.

Dil : Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. Anahtar. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı. Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası. Gönül, yürek. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak. Belli mesleklere özgü dil. Kıstak. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak. Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek amacıyla ele geçirilen tutsak.