Aphasiac türkçesi Aphasiac nedir

  • Afazi hastalığından etkilenmiş olan kişi.
  • Afazi hastalığı olan kimse.

Aphasiac ingilizcede ne demek, Aphasiac nerede nasıl kullanılır?

Aphasiacs : Afazi hastalığından etkilenmiş olan kişi. Afazi hastalığı olan kimse.

Aphasia : Konuşma yitimi. Konuşma zorluğu. Afazi. Konuşma iktidarından mahrumiyet. Sözcük yitimi. Söz yitimi. Sözyitimi. Konuşma ya da konuşulanları anlama yeteneğinde görülen bozukluk.

Aphasias : Afazi. Konuşma zorluğu. Söz yitimi. Konuşma yitimi. Konuşma iktidarından mahrumiyet. Sözyitimi. Sözcük yitimi.

Acataphasia : Akatafazi.

Cataphasia : Aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrar edilmesi. Katafazi. Cümlelerin ve kelimelerin tekrar edilmesine sebep olan konuşma rahatsızlığı.

Caiaphas : Saddusi. (yeni ahit) musevi baş papazı.

Aphasic : Afaziye ait. Afazi hastalığı olan kimse. Afazi hastalığından etkilenmiş olan kişi.

Metaphasis : Metafaz. Mitoz bölünmede kromozomların ortada bir düzlem üzerinde toplandığı ve mayoz bölünmenin birinci ve ikinci olgunluk bölünmelerinde de gözlenen ikinci evre.

Metaphase : Metafaz. Kromozomların iğ ipliklerinin ekvator düzlemi üzerine yıldız biçiminde sıralandıkları mitoz ve mayoz bölünmelerinin ikinci evresi. Ardılevre.

Aphacia : Afaki. Gözün doğal merceğinin yokluğu.

 

İngilizce Aphasiac Türkçe anlamı, Aphasiac eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Aphasiac ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pathology : Hastalık bilimi; makroskobik ve mikroskobik normal dışı durumların nedenlerini, gelişimini ve sonuçlarını inceleyen bilim dalı, patobiyoloji. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ayrıksılık. Sayrılıkbilim. Sık görülen ya da olağan sayılan oluşum, süreç ye davranışlardan sapma durumu, bk. düzgü, düzgüsüzlük. Hastalıklarla uğraşan bir bilim dalı. Bir hastalığın nedenlerini ve gelişimini makroskobik ve mikroskobik olarak araştıran bilim dalı, hastalık bilimi. Hastalık bilimi. Hastalıklar bilimi. Patoloji.

Dysplasia : Bozuk doku gelişimi. Hücre ve dokuların bozuk veya kusurlu gelişimi, yetersiz veya eksik gelişme. Kronik irritasyonlar, kronik yangılar ve beslenme bozukluğu gibi nedenlerle, hücre ve dokuların bozuk veya normal dışı gelişimi. dokuyu oluşturan hücrelerin uygun olmayan dizilişini, hücrelerin biçim, büyüklük ve boyanma yönünden bir örnek olmamasını ifade eder. Anormal doku gelişimi. Displazi.

Aphasiac zıt anlamlı kelimeler, Aphasiac kelime anlamı

Articulate : Açık bir şekilde telaffuz etmek. Açık bir şekilde ifade etmek. Eklemli. Açık seçik konuşmak. Tane tane söylemek. Söylemek. Açık seçik. Boğumlu. Telaffuz etmek. Hecelemek.