Aphasias türkçesi Aphasias nedir

Aphasias ingilizcede ne demek, Aphasias nerede nasıl kullanılır?

Aphasia : Sözyitimi. Söz yitimi. Sözcük yitimi. Konuşma ya da konuşulanları anlama yeteneğinde görülen bozukluk. Afazi. Konuşma iktidarından mahrumiyet. Konuşma yitimi. Konuşma zorluğu.

Aphasiac : Afazi hastalığından etkilenmiş olan kişi. Afazi hastalığı olan kimse.

Aphasiacs : Afazi hastalığı olan kimse. Afazi hastalığından etkilenmiş olan kişi.

Acataphasia : Akatafazi.

Cataphasia : Katafazi. Cümlelerin ve kelimelerin tekrar edilmesine sebep olan konuşma rahatsızlığı. Aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrar edilmesi.

Paraphasia : Parafazi. Bir düşünceyi anlatırken yanlış sözcük kullanma ve sözcükleri yanlış söyleme biçiminde kendini gösteren konuşma bozukluğu. Söz karışıklığı. Sözcük karışıklığı. Kelime karışıklığı.

Aphasmid : Afazmid. Aphasmidia alt sınıfına ait nematod.

Metaphase : Ardılevre. Kromozomların iğ ipliklerinin ekvator düzlemi üzerine yıldız biçiminde sıralandıkları mitoz ve mayoz bölünmelerinin ikinci evresi. Metafaz.

Anaphase : Ağanevre. Hücre bölünmesinde hücrelerin bölünmeye başladığı evre (biyoloji terimi). Anafaz. Ana faz.

 

Aphacia : Gözün doğal merceğinin yokluğu. Afaki.

İngilizce Aphasias Türkçe anlamı, Aphasias eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Aphasias ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aphasia : Konuşma ya da konuşulanları anlama yeteneğinde görülen bozukluk.

Dysphasia : Disfazi. Konuşma ve dil anlama zayıflığı. Konuşma güçlüğü.

Pathology : Hastalık bilimi. Patoloji. Hastalık bilimi; makroskobik ve mikroskobik normal dışı durumların nedenlerini, gelişimini ve sonuçlarını inceleyen bilim dalı, patobiyoloji. Bir hastalığın nedenlerini ve gelişimini makroskobik ve mikroskobik olarak araştıran bilim dalı, hastalık bilimi. Sık görülen ya da olağan sayılan oluşum, süreç ye davranışlardan sapma durumu, bk. düzgü, düzgüsüzlük. Ayrıksılık. Hastalıklarla uğraşan bir bilim dalı. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sayrılıkbilim. Hastalıklar bilimi.

Dysplasia : Hücre ve dokuların bozuk veya kusurlu gelişimi, yetersiz veya eksik gelişme. Kronik irritasyonlar, kronik yangılar ve beslenme bozukluğu gibi nedenlerle, hücre ve dokuların bozuk veya normal dışı gelişimi. dokuyu oluşturan hücrelerin uygun olmayan dizilişini, hücrelerin biçim, büyüklük ve boyanma yönünden bir örnek olmamasını ifade eder. Anormal doku gelişimi. Bozuk doku gelişimi. Displazi.

 

Alogia : Konuşamazlık. Dilsel yeteneğini tamamen veya kısmen kaybetme. Aloji.

Aphasias zıt anlamlı kelimeler, Aphasias kelime anlamı

Articulate : Açık seçik belirtmek. Telaffuz etmek. Anlaşılır. Açıkça söylemek. Eklemli. Eklemlerle birleştirmek. Dile getirmek. Düşünce ve duygularını rahatça dile getirebilen. Boğumlu. Hecelemek.