Aphasmid türkçesi Aphasmid nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Aphasmidia alt sınıfına ait nematod.
  • Afazmid.

Aphasmid ingilizcede ne demek, Aphasmid nerede nasıl kullanılır?

Aphasia : Afazi. Konuşma ya da konuşulanları anlama yeteneğinde görülen bozukluk. Söz yitimi. Konuşma yitimi. Konuşma zorluğu. Sözyitimi. Sözcük yitimi. Konuşma iktidarından mahrumiyet.

Aphasiac : Afazi hastalığından etkilenmiş olan kişi. Afazi hastalığı olan kimse.

Aphasiacs : Afazi hastalığından etkilenmiş olan kişi. Afazi hastalığı olan kimse.

Aphasias : Konuşma iktidarından mahrumiyet. Sözcük yitimi. Sözyitimi. Konuşma yitimi. Afazi. Konuşma zorluğu. Söz yitimi.

Aphasic : Afazi hastalığı olan kimse. Afazi hastalığından etkilenmiş olan kişi. Afaziye ait.

Aphasics : Afaziye ait. Afazi hastalığı olan kimse. Afazi hastalığından etkilenmiş olan kişi.

Acataphasia : Akatafazi.

Anaphase : Anafaz. Ağanevre. Hücre bölünmesinde hücrelerin bölünmeye başladığı evre (biyoloji terimi). Ana faz.

Caiaphas : (yeni ahit) musevi baş papazı. Saddusi.

Paraphasia : Parafazi. Bir düşünceyi anlatırken yanlış sözcük kullanma ve sözcükleri yanlış söyleme biçiminde kendini gösteren konuşma bozukluğu. Söz karışıklığı. Kelime karışıklığı. Sözcük karışıklığı.

İngilizce Aphasmid Türkçe anlamı, Aphasmid eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Aphasmid ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abattoir : Mezbaha. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

 

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Aphasmid synonyms : plasmid dna, cellular inclusion, abaxial, abdominal pain, inclusion, a amplitude mod, abdomen, abdominal distention, abdominal palpation, inclusion body.

Aphasmid zıt anlamlı kelimeler, Aphasmid kelime anlamı

Articulate : Telaffuz etmek. Açık seçik. Boğumlu. Açık seçik konuşmak. Hecelemek. Düşünce ve duygularını rahatça dile getirebilen. Eklemli. Söylemek. Açık seçik belirtmek. Sözlü ifade etmek.