Aphasiacs türkçesi Aphasiacs nedir

  • Afazi hastalığı olan kimse.
  • Afazi hastalığından etkilenmiş olan kişi.

Aphasiacs ingilizcede ne demek, Aphasiacs nerede nasıl kullanılır?

Aphasiac : Afazi hastalığı olan kimse. Afazi hastalığından etkilenmiş olan kişi.

Aphasia : Söz yitimi. Konuşma zorluğu. Sözcük yitimi. Konuşma ya da konuşulanları anlama yeteneğinde görülen bozukluk. Sözyitimi. Konuşma iktidarından mahrumiyet. Afazi. Konuşma yitimi.

Aphasias : Konuşma iktidarından mahrumiyet. Söz yitimi. Afazi. Konuşma zorluğu. Sözcük yitimi. Konuşma yitimi. Sözyitimi.

Acataphasia : Akatafazi.

Cataphasia : Katafazi. Aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrar edilmesi. Cümlelerin ve kelimelerin tekrar edilmesine sebep olan konuşma rahatsızlığı.

Caiaphas : Saddusi. (yeni ahit) musevi baş papazı.

Aphasmid : Aphasmidia alt sınıfına ait nematod. Afazmid.

C metaphase : Kolkisin kullanılarak metafazın durdurulması. C metafaz.

Metaphasis : Mitoz bölünmede kromozomların ortada bir düzlem üzerinde toplandığı ve mayoz bölünmenin birinci ve ikinci olgunluk bölünmelerinde de gözlenen ikinci evre. Metafaz.

Anaphase : Anafaz. Ağanevre. Hücre bölünmesinde hücrelerin bölünmeye başladığı evre (biyoloji terimi). Ana faz.

İngilizce Aphasiacs Türkçe anlamı, Aphasiacs eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Aphasiacs ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Encephalopathy : Ansefalopati. Beyin hastalığı (tıp veya medikal terimi). Beyin dokusunu etkileyen ve özgün olmayan herhangi bir patolojik değişim. Ensefalopati.

Alexia : Okuma körlüğü. Gözlerde hiç bir bozukluk olmadığı halde ruhsal nedenlerle okuma yetisini yitirme. Aleksiya. Okuma yeteneği kaybı. Okuyamama, kelime körlüğü. Eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır. Aleksi. Okuma yeteneği yitimi. Okuma yitimi.

Anomia : Özel ad yitimi. (psikoloji terimi) insan veya nesne isimlerini hatırlayamama. Anomi. Anomiya.

Aphasiacs synonyms : word deafness, auditory aphasia, wernicke's aphasia, amnesic aphasia, conduction aphasia, brain disorder, global aphasia, amnestic aphasia, broca's aphasia, expressive aphasia, word blindness, fluent aphasia, transcortical aphasia, nominal aphasia, receptive aphasia, nonfluent aphasia, sensory aphasia, ataxic aphasia, visual aphasia, total aphasia, anomic aphasia, acoustic aphasia, brain disease, associative aphasia, motor aphasia, impressive aphasia.

Aphasiacs zıt anlamlı kelimeler, Aphasiacs kelime anlamı

Articulate : Anlaşılır. Telaffuz etmek. Açık seçik konuşmak. Düşünce ve duygularını rahatça dile getirebilen. Eklemli. Sözlü ifade etmek. Açıkça söylemek. Eklemlerle birleştirmek. Söylemek. Açık bir şekilde telaffuz etmek.