Alogia türkçesi Alogia nedir

  • Konuşamazlık.
  • Dilsel yeteneğini tamamen veya kısmen kaybetme.
  • Afazi.
  • Aloji.

Alogia ingilizcede ne demek, Alogia nerede nasıl kullanılır?

Paralogia : Paraloji. Tematik paraloji.

Alogism : Mantıkdışıcılık. Doğruya ulaşmanın bir aracı olarak mantıksal düşünme gerekliliğinin yadsınması, mantığın yerine sezginin, inancın ve açınlamanın konması.

Analogic : Andıran. Benzer. Analojik. Kıyas yoluyla. Benzeterek. Benzeşen. Kıyaslanabilen.

Analogic data : Fiziksel miktarlar şeklinde bilgisayar girilen bilgi (sayısal kod yerine). Analog veri.

Analogical : Andıran. Örneksemeli. Analojik. Kıyas yolu ile. Benzer. Kıyaslanabilen. Benzeşen. Kıyas yoluyla.

Catalogic : Bir kataloğa ait yada bir kataloğla alakalı.

Analogie : Yakıştırma. Şekil veya anlam bakımından dildeki bazı kelimelerin örnek alınması ve yakıştırma yolu ile onlara benzetilerek yeni kelimeler türetilmesi; bir kelimedeki şeklin başka bir kelimeye aktarılması olayı : mac. nap, far. afitab ve ruz kelimelerinin hem «güneş» hem «gün» anlamlarına gelmesi, anlam aktarımı ile ilgili bir benzetmedir. bunun gibi türkçede yaşıt kelimesine benzetilerek eşit, korkunç kelimesine yakıştırılarak ilginç; kurultay’a bakılarak da danıştay, sayıştay ve yargıtay kelimeleri yapılmıştır. şah. zamiri ol’un çekim gövdesi (casus obliques, oblique stem) olan *an-ın çekime girmesi ile anda, andan, anca biçimlerindeki ön sesler de ol > o değişiminden sonra o’ya benzetilerek yakıştırma yoluyla onda, ondan onca biçimlerine girmiştir. bu olayda genellikle biçim olarak kurala uygun görünen ancak gerçekte kural dışı olan bir benzetme, bir yakıştırma söz konusudur. ingilizcenin çocuk dilinde kurallı şekillere benzetilerek kuralsız şekillerin de kurala sokulması dolayısıyla man «adam» kelimesinin çokluk şeklinin men yerine mans, to go «gitmek», to see «görmek», to know «bilmek» fiillerinin geçmiş zaman şekillerinin went, saw, knew yerine goed, seed, knowed şekillerinde söylenişi yine tipik birer yakıştırma olayıdır.

 

Analogise : İki farklı şey arasında benzerlikler bulmak. Kıyaslamak. Benzetmek. Karşılaştırmak (ayrıca analogize).

Analogically : Benzer bir şekilde. Analojik olarak. Kıyaslayarak. Benzer bir şekilde (başka bir nicelikle ilgili olarak sürekli değişmek).

Analogies : Benzeşim. Benzeşimler. Analoji. Benzerlik. Kıyas. Örnekseme. Karşılaştırma. Benzerlikler.

İngilizce Alogia Türkçe anlamı, Alogia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alogia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Horse sense : Aklı selim. Akıl fikir. Makul düşünce. Sağduyu.

Gumption : Yüreklilik. Girişkenlik. Sağduyu ve beceriklilik. Sağduyu. Pratiklik. Aklı selim. Cesaret. Beceriklilik.

Good sense : İyi duyu. Sağduyu. Aklı selim. Aklıselim. Akıllılık.

Mother wit : Akıl fikir. Aklı selim. Sağduyu.

Aphasias : Konuşma zorluğu. Konuşma yitimi. Sözcük yitimi. Sözyitimi. Konuşma iktidarından mahrumiyet. Söz yitimi.

Sense : İçine doğmak. Hissetmek. His. Anlam. Kelimenin tek başına veya söz içindeki öteki ögeler ile bağlantılı olarak zihinde yarattığı kavramlardan her biri: kestirmek ağaç kestirmek, kumaş kestirmek, bir şeyi tahmin edebilmek: işin sonunda nereye varacağını kestiremiyorum; birazcık uyumak: bir saat kadar kestirirsem kendimi toplayabilirim vb. Düşünce. Duygu. Farkında olmak. Duyum. Akıl.

Common sense : Sağduyu. Akıl fikir. Hasse-i selime. Ortalama ölçünlere uygun, sağlam düşünme yeteneği. Hissiselim. Ortak akıl. Hiss-i selim. Aklıselim. İnsanın günlük yaşamı içinde geliştirdiği ve bilim ile üretimsel etkinlikler arasındaki bağların gelişmesi, bilimin yaygınlaşması dolayısıyla bilimsel bilgiye yaklaşma süreci içinde bulunan görüşlerin, alışkanlıkların ve düşünme biçimlerinin toplamı.

Philosophy : Düşünbilim. Felsefe. İlm-i hikmet. Kalenderlik. Doğanın ve toplumun varoluşunun, insanın düşünme ve bilme sürecinin yasalarını, başta aktöre, sanat, siyasa olmak üzere kılgılı etkinliklerin oluşumlarını araştıran bilim. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Evrenin oluşumu, ilk ve son nedenleri, aşkın düzenlilikleri araştıran bilgi dalı. Filozofi. Dünya görüşü. Soyut düşünüş.

Aphasia : Konuşma ya da konuşulanları anlama yeteneğinde görülen bozukluk. Konuşma zorluğu. Sözyitimi. Konuşma iktidarından mahrumiyet. Söz yitimi. Konuşma yitimi. Sözcük yitimi.

Alogia synonyms : modal logic.