Art bölge nedir, Art bölge ne demek

Art bölge; bir coğrafya terimidir.

  • İç bölge

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Bir limanı dışalım ve dışsatım etkinlikleri bakımından besleyen ve ona çeşitli ulaşım yollarıyla bağlı, dar veya geniş bölge.

İngilizce'de Art bölge ne demek? Art bölge ingilizcesi nedir?:

interland, hinterland

Art bölge kısaca anlamı, tanımı:

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

İç bölge : Bir limanı ithalat ve ihracat etkinlikleri bakımından besleyen, ona çeşitli ulaşım yollarıyla bağlı, dar veya geniş bölge, art bölge, hinterlant.

İç : Mide, bağırsak, karın. Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri. Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı. İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan. Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan. Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım. Nesnelerin veya kimselerin arasında bulunan nesne veya kimse, ara. Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta. Muhteva. Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım. Ten ile dış giysiler arası. Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan. Oyuk şeylerin boşluğu. Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm.