Ayran gönüllülük nedir, Ayran gönüllülük ne demek

  • Ayran gönüllü olma durumu

Ayran gönüllülük kısaca anlamı, tanımı:

Ayran : Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm. Yoğurdun sulandırılıp çalkalanmasıyla yapılmış olan içecek.

Gönüllülük : Gönüllü olma durumu.

Gönüllü : Çok istekli. Seven kimse veya sevgili. Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen.

Gönül : İstek, arzu. Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.