Bölük pörçük nedir, Bölük pörçük ne demek

Bölük pörçük; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Bütünlüğü sağlanamamış, parça parça.
  • Dağınık bir biçimde

"Bölük pörçük" ile ilgili cümleler

  • "Acaba nedir diye düşünürken önündeki bölük pörçük kayaların üzerine çuval gibi bir şey düştü." - Halikarnas Balıkçısı

Bölük pörçük anlamı, tanımı:

Bölük : Hizip. On kuralına göre yazılan bir tam sayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takımı. Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım. Saç örgüsü. Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik.

Parça : Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Tane. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Güzel, alımlı kız veya kadın. Pasaj. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Nesne. Müzik eseri.

Dağınık : Düzeni bozuk, düzensiz, karışık. Hoş görünmeyen, uyumsuz. Bir arada olmayan, birbiriyle bağlantısız. Geniş bir alana yayılmış olan. Düşüncelerini toparlayamayan.

Biçim : Tarz. Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

 

Bir : Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Eş, aynı, bir boyda. Sadece. Sayıların ilki. Ancak, yalnız. Tek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Beraber. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).

Diğer dillerde Bölük pörçük anlamı nedir?

İngilizce'de Bölük pörçük ne demek? : adj. piecemeal, bit by bit, in bits, scrappy, fragmentary

Fransızca'da Bölük pörçük : fragmentaire

Almanca'da Bölük pörçük : adv. kleckerweise