Baç nedir, Baç ne demek

Baç; bir tarih terimidir. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Osmanlı Devleti'nde gümrük vergisi.
  • Zorla alınan para, haraç

"Baç" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Galata'da baç alınan evler bir gece içinde istiklallerini ilan ederek en meşhur hamilerini kovmuşlardı." - Ö. Seyfettin
  • "Sirkeci'de oh diye gözlerini açtı, şehrin ta göbeğinde bacını verdiği köprüyü yavaş yavaş geçti." - Ö. Seyfettin

Yerel Türkçe anlamı:

Hayvan vergisi.

Esir almaca oyunu (çocuklar arasında).

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Zorla alınan para veya haraç.

Tarih'teki anlamı:

Gümrük vergisi; alışveriş vergisi, bk. büyük baç.

İngilizce'de Baç ne demek? Baç ingilizcesi nedir?:

tribute

Osmanlıca Baç ne demek? Baç Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

bac

Baç hakkında bilgiler

Baç, gümrük ve alış-veriş vergisidir. Osmanlı Devleti'nde gümrükten geçirilen ticari mallar ile satılmak üzere pazara getirilen mallardan alınan vergidir.

Baç anlamı, tanımı:

Osmanlı : XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları. Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan.

Gümrük : Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi. Sınır kapılarında denetim ve gözetim işlerinin yapıldığı yer. Bu verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu.

 

Zorla : İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki. Zor kullanarak, cebren, zecren, metazori.

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri. Kazanç.

Haraç : Bir yerden, bir kimseden zorbalıkla alınan para. Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayanların devlete ödemekle yükümlü oldukları vergi. Osmanlı Türklerinde genellikle toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi.

Baç etmek : Öpmek.

Baç vergisi : Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde transit geçiş yapan gemilerden ve kervanlardan alınan vergi.

Diğer dillerde Baç anlamı nedir?

İngilizce'de Baç ne demek? : [BAC] n. ferry, trough, tub; baccalaureate, matriculation exams