Bağışıklık bilimci nedir, Bağışıklık bilimci ne demek

  • Bağışıklık bilimi ile uğraşan, immünolojist

Bağışıklık bilimci tanımı, anlamı:

Bağışıklık : Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu.

Bağışık : Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan. Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalan, muaf.

Bağış : Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

Bilimci : Bilgin. Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci.

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Uğraş : Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele. Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.

İmmünoloji : Bağışıklık bilimi.

İle : Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.