Bankerlik nedir, Bankerlik ne demek

  • Banker olma durumu.
  • Bankerin yaptığı iş

Bankerlik kısaca anlamı, tanımı:

Banker : Çok zengin kimse. Banka sahibi. Para, altın vb. taşınır değerlerin ticaretiyle uğraşan kimse.

Bank : Çoğunlukla parklarda ve bahçelerde oturulacak sıra.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.

İş : Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Sürme.

Bankerlik olayı : Sermaye Piyasası Yasasından önce Türkiye'de 1979 yılında faizlerin piyasada belirlenmeye başlaması ile birlikte yüksek faizle fon toplayan bankerlerin 1982 yılında iflaslarıyla yaşanmış bunalım.