Bemuses türkçesi Bemuses nedir

Bemuses ingilizcede ne demek, Bemuses nerede nasıl kullanılır?

Bemuse : Kafasını karıştırmak. Sersemletmek (argo terim). Serseme çevirmek. Sersemletmek. Şaşırtmak. Aklını karıştırmak.

Bemused : Aklı karışık. Şaşkın. İyi düşünemeyen. Sersemlemiş. Sersemlemiş (argo terim). Dalgın. Şaşırmış. Kafası karışmış. Şaşkına dönmüş.

Bemusedly : Şaşkın halde. Dalgın bir biçimde.

Bemusement : Zihin bulanıklığı durumu. Şaşırtma. Şaşırma. Muamma. Gizemli bir hava verme. Şaşkınlık. Kafa karışıklığı.

Bemusing : Sersemletmek. Kafasını karıştırmak. Sersemletmek (argo terim). Serseme çevirmek. Şaşırtmak.

Bema : Ortadoks kiliselerinde mihrabın önünde yer alan kürsü. Hıristiyan bazilikalarında kutsal yönü belirleyen (doğu) apsisin önünde yer alan. Podyum. Yalnızca ruhban sınıfının kullanabildiği kutsal mekan. Sahne. Kürsü. Üzerinde sunak bulunan yüksek platform (kilisede). Platform.

Bemata : Podyum. Kürsü. Sahne. Platform. Üzerinde sunak bulunan yüksek platform (kilisede).

Bemas : Podyum. Platform. Kürsü. Ortadoks kiliselerinde mihrabın önünde yer alan kürsü. Sahne. Üzerinde sunak bulunan yüksek platform (kilisede). Hıristiyan bazilikalarında kutsal yönü belirleyen (doğu) apsisin önünde yer alan. Yalnızca ruhban sınıfının kullanabildiği kutsal mekan.

 

Bemani : Ritimli bir bilgisayar oyunu.

Bemire : Çamura batırmak. Kirletmek. Çamurlamak. Pisletmek.

İngilizce Bemuses Türkçe anlamı, Bemuses eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bemuses ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Amaze : Hayran bırakmak. Afallatmak. Şaşkınlık uyandırmak. Hayrette bırakmak. Hayret ettirmek. Hayret uyandırmak. Şaşkına çevirmek. Hayrete düşürmek.

Astonish : Afallaştırmak. Hayret uyandırmak. Şaşkınlığa uğramak. Şaşkına çevirmek. Afallatmak. Hayret ettirmek. Hayret etmek. Şaşkınlık uyandırmak. Dudak ısırtmak.

Besot : Sarhoş etmek. İçkiyle kendinden geçirmek. Aptallaştırmak. İçkiyle mest etmek. Afallatmak.

Discombobulate : Aptala çevirmek. Altüst etmek. Afallatmak. Bozmak. Birbirine katmak. Karıştırmak. Karman çorman etmek.

Befogs : Sis kaplamak. Karartmak. Sisle kaplamak.

Befuddling : Şaşırmak. Sarhoş etmek. Aklını karıştırmak.

Baffles : Engel olmak. Bozmak. Şaşkına çevirmek. Boşa çıkarmak. Önlemek. Zor gelmek.

Bemaze : Hayret ettirmek.

Thoughtful : Anlayışlı. Dalgın. Düşünceye dalmış. Derin derin düşünen. Özenli. Başkalarını düşünen. Nazik. Dikkatli. Saygılı. Düşünceli.

Besots : Aptallaştırmak. İçkiyle kendinden geçirmek. İçkiyle mest etmek. Afallatmak.

Bemuses synonyms : bedevilled, confuses, at sea, addles, bepuzzle, confuse, bewilder, dazes, bedevils, confounded, bemuse, dumbfounds, lost, mixed up, bamboozles, dumbfound, addling, commove, bamboozling, befog, bewilders, petrifies, petrified, bedevil, confounding, make giddy, daze, mazed, addle, discombobulates, perplexed, baffled, dazing.

Bemuses zıt anlamlı kelimeler, Bemuses kelime anlamı

Thoughtless : Kaygısız. Dikkatsiz. Hesapsız kitapsız. Ahmak. Bencil. Pervasız. Tasasız. Düşüncesiz. Patavatsız. Savruk.

Bemuses antonyms : unperplexed.