Bir numaralı nedir, Bir numaralı ne demek

Bir numaralı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Birinci, başta gelen

"Bir numaralı" ile ilgili cümleler

  • "O, dünyanın bir numaralı oyuncusudur."

Bir numaralı ile ilgili Cümleler

  • Bir kadın öldürüldüğünde, kocası veya sevgilisi bir numaralı şüphelidir.
  • Psikopatlığın bir numaralı şartı megaloman olmaktır.
  • Yaşlı insanların bir numaralı ölüm sebebi emekliliktir derler.

Bir numaralı anlamı, kısaca tanımı:

Numaralı : Belli bir numarası olan.

Numara : Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı. Hile, düzen, dalavere, yalan. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Öğrenciye verilen not. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı. Ölçü. Eğlendirici oyunlardan her biri.

Birinci : Ulaşım araçlarında mevki, sınıf. Bir sayısının sıra sıfatı. Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse. Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey.

Başta : Özellikle. İlk olarak.

Gelen : Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın). Gelme işini yapan (kimse veya nesne).