Numaralı nedir, Numaralı ne demek

Numaralı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Belli bir numarası olan

"Numaralı" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Tokatlıyan'ın sırasındaki yirmi beş numaralı apartmanı arıyorum." - Ö. Seyfettin

Numaralı kısaca anlamı, tanımı:

Bir numaralı : Birinci, başta gelen.

Numara : Öğrenciye verilen not. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı. Ölçü. Eğlendirici oyunlardan her biri. Hile, düzen, dalavere, yalan. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam.

Belli : Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Beli olan. Belirli, muayyen. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr.

Bir : Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Eş, aynı, bir boyda. Beraber. Bu sayı kadar olan. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Aynı, benzer. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Ancak, yalnız. Sadece. Bir kez.

Numaralı ile ilgili Cümleler

  • Yaşlı insanların bir numaralı ölüm sebebi emekliliktir derler.
  • Psikopatlığın bir numaralı şartı megaloman olmaktır.
  • Bu, Boston'a olan 333 numaralı sefer için son çağrıdır.
  • 4 numaralı otobüs ne zaman gelecek?
  • Bizimki 6, sizinki 5 numaralı oda.
  • Sana beş numaralı otobüs gerekir.
  • Bir kadın öldürüldüğünde, kocası veya sevgilisi bir numaralı şüphelidir.
 

Diğer dillerde Numaralı anlamı nedir?

İngilizce'de Numaralı ne demek? : adj. numbered, sized

n. number, no, size, trick, affectation, act, pretence, pretense, stunt

Fransızca'da Numaralı : numéroté/e

Almanca'da Numaralı : numeriert