Bodiless türkçesi Bodiless nedir

Bodiless ingilizcede ne demek, Bodiless nerede nasıl kullanılır?

Bodily : Bütün olarak. Bedeni. Fiilen. Bedensel. Hep beraber. Bütün halinde. Vücuda ait. Tamamen. Tümüyle. Maddi.

Bodily fear : Yaralanma korkusu.

Bodily harm : Fiziksel zarar. Yaralanma. Cismani zarar. Bedeni zarar. Yaralama. Adam yaralama.

Bodily injury : Adam yaralama. Cismani zarar. Bedensel yaralanma. Bedeni sakatlık. Fiziksel yaralanma. Fiziksel sakatlık. Yaralama. Bedeni zarar.

Bodian method : Kolloidal gümüş yardımıyla sinir ipliklerinin ve sinir hücrelerinin ortaya konmasında kullanılan histolojik boyama yöntemi. Bodian yöntemi.

Bodice : Korsa.

Boding : Kehanet. İşareti olmak. Uğursuz. Kötüye işaret. Alamet olmak.

Bodings : Kehanet. Uğursuz. Kötüye işaret.

Bodices : Beden. Elbisenin üst kısmı. Korsaj. Kadın yeleği. Korsa. Korse.

Bodies : Beden. Kütle. Kuruluş. Cisim. Vücut. Birlik. Karoser. Grup. Hacim. Gövde.

İngilizce Bodiless Türkçe anlamı, Bodiless eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bodiless ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ghostly : Ruhani. Hayalet gibi.

Ghostlier : Ruhani. Hayalet gibi.

Incorporeal : Maddi olmayan. Cisimsiz.

Nonmaterial : Maddi olmayan. Ruhani. Gayrı maddi.

 

Unbodied : Bedenden bağlantısız. Şekilsiz veya biçimsiz. Bedenden kopuk.

Unembodied : Bedenden ayrılmış.

Ghostlike : Hayalet gibi. Ruhani.

Inner : Saklı (anlam vb). Nişan tahtasında ortanın bir üstü. Deruni. İç. Gizli. Merkeze en yakın. İçerdeki. İçteki. Dahili.

Spiritual : Düşünsel. Deruni. Tanrısal. Zencilerin söylediği ilahi. Özdeksel olmayan ya da öze'ye ilişkin olan. Akıllı. Dini değerlere önem veren. Ruhi. Amerikalı zencilerin yarattığı bir ilahi türü.

Ghostliest : Hayalet gibi. Ruhani.

Bodiless synonyms : discorporate, bodyless, discarnate, inward, immaterial, intangible, unearthly, moral, unfleshly, adoptive, unworldly, disembodied.

Bodiless zıt anlamlı kelimeler, Bodiless kelime anlamı

Corporeal : Bedensel. Maddi. Tensel. Korporel. Gövdesel. Maddesel. Cismani. Bedeni.

Bodied : Vücutlu. Yapılı. Bedenli. Cüsseli.

Bodiless ingilizce tanımı, definition of Bodiless

Bodiless kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Having no body.