Borçluluk nedir, Borçluluk ne demek

  • Borçlu olma durumu

Borçluluk anlamı, tanımı:

Borçluluk dengesi : Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş dış borç ve alacaklarını gösteren durum veya belge.

Borçlu : Bir şeyi birinin yardımıyla elde etmiş olan. Manevi bir yükümlülük altında bulunan. Borcu olan, borç almış olan, verecekli, medyun, alacaklı karşıtı. Borcu kalmış olarak.

Borç : Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe. Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Borçluluk anlamı nedir?

İngilizce'de Borçluluk ne demek? : n. indebtedness