Boran cattle türkçesi Boran cattle nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Boran sığırı.
  • Etiyopya’dan köken alan, somali’nin boran kabilesinin yerli ırklarının etçi ırklarla ve daha sonra doğu afrika’ya yayılarak şarole ve bos indicus sığırlarla birleştirilmesi sonucu geliştirilmiş, güney etiyopya, kuzey kenya ve güneybatı somali’de yetiştirilen, genellikle beyaz veya gri renkli, kırmızı veya alaca da olabilen, boğalarında çoğunlukla siyah benekler görülen, sıcaklık, kene enfeksiyonları ve göz hastalıklarına karşı dirençli, susuzluğa dayanabilen ve düşük kaliteli yemlerle yaşamını sürdürebilen, döl verimi yüksek ve erken cinsel olgunluğa ulaşan, öncelikli olarak et verimi yönünde yetiştirilen sığır ırkı.

Boran cattle ingilizcede ne demek, Boran cattle nerede nasıl kullanılır?

Cattle : Sığırlar. Mal. Memeliler (mammalia) sınıfının, toynaklılar (ungulata) üst takımının, çift parmaklılar (artiodactyla) takımının, geviş getirenler (ruminantia) alt takımından, mideleri dört odalı, ayaklarında daima üç parmak bulunan, üst kesici dişleri bulunmayan bir üst familya. boynuzlugiller (bovidae), geyikgiller (cervidae) ve zürafagiller (giraffidae) olmak üzere 3 familyası vardır. Sığır ve davarlar. Büyükbaş. Sığır. Öküz. Davar. Büyükbaş hayvan.

 

Borane : Boran.

Boranes : Boran.

Borani : Yapılması zor olan bir atlama biçimi. Akrobatik atlama.

Aberdeen angus cattle : Angus sığırı. Aberden angus sığırı.

Africander cattle : Güney afrika’dan köken alan, genellikle kırmızı renkli, boynuzları dışa dönük ve uzun, hörgüçlü, sıcağa ve kene enfeksiyonlarına karşı dirençli, uysal mizaçlı, olumsuz koşullar altında bile döl verimi tatmin edici düzeyde, öncelikli olarak et verimi için yetiştirilen, geç gelişen ve cinsel olgunluğa geç ulaşan, uysal bir mizaç ve üstün canlı ağırlık artışı aktardıkları için tropik ülkelerde yerli ırkların ıslahında kullanılan, bos indicus grubu sığır ırkı. Güney afrika beyaz sığırı.

İngilizce Boran cattle Türkçe anlamı, Boran cattle eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Boran cattle ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

 

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Batın. Abdomen. Karın. Karnın altı.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abaxial : Eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzak. Aks kemiği dışında. Eksendışı. Abaksiyal.

Boran cattle synonyms : a c deformity, abdominal palpation, abattoir, abdominal pain, a c syndrom, abdominal fat necrosis.