Bugling türkçesi Bugling nedir

  • Kokain.
  • Borazan.
  • Boru çalmak.
  • Boru (askerlere işaret vermek için kullanılan çalgı).
  • Boru.
  • Boru çalgı.
  • Büğlü.

Bugling ingilizcede ne demek, Bugling nerede nasıl kullanılır?

Bugle : Büğlü. Boru (askerlere işaret vermek için kullanılan çalgı). Borazan. Boru çalgı. Boru. Boru (çalgı). Boru çalmak. Kokain.

Bugle call : Boru sesi. Boru işareti. Borazan. Boru çalma.

Bugled : Büğlü. Boru (askerlere işaret vermek için kullanılan çalgı). Boru. Kokain. Boru çalgı. Boru çalmak. Borazan.

Bugler : Borazancı. Boru çalan kimse.

Buglers : Boru çalan kimse. Borazancı.

Bugles : Borazan. Büğlü. Boru (askerlere işaret vermek için kullanılan çalgı). Kokain. Boru (çalgı). Boru çalgı. Boru. Boru çalmak.

Bug eyed : Patlak gözlü.

Bug free : Böceksiz. Böcek içermeyen. Haşerelerden arındırılmış.

Sound the bugle : Boru çalmak.

Yellow bugloss : Hodangiller (boraginaceae) familyasından 30-50 cm boyunda, sık beyaz tüylü, beyaz veya sarı çiçekli, köklerinden kırmızı boya elde edilen, çok yıllık otsu bitki. kanburuyan, kurbağa otu. Tosbağa otu.

İngilizce Bugling Türkçe anlamı, Bugling eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bugling ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Elevator : Yükseltici. Kaldırıcı, yükseltici cerrahi aygıt. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Genellikle yapılarda, katlar arasında insan ve yük taşımasını çabuk ve kolay bir biçimde sağlayan, elektrikle çalışan araç. Elevatör. Asansör. İnerçıkar. Götürge.

 

Office block : İş hanı. İşhanı. İş hanı (büroların bulunduğu).

Construction : Duvarlar ya da sütunlar üstüne oturtulmuş bir çatısı bulunan, insanların, hayvanların ve malların barınması ya da başka gereksinmeleri karşılamaları amacıyla yapılmış; bir yapıtasarcılık ürünü. Yapılış. Tümce yapısı. Geçme. Çizim. Yapım. Kurma. Çatma. Dikinti. İnşa.

Ship building : Gemi inşası. Gemi inşaatı. Gemi yapımı. Gemi sanayii.

Clarions : Berrak ve tiz ses. Boru ile çalınan müzik. Vazıh. İlan etmek. Duyurmak. Davulla zurnayla duyurmak. Temiz. Boru sesi. Açık.

Anteroom : Giriş salonu. İçinden başka odaya geçilen oda. Bekleme odası. Antre. Sofa.

Abattoir : Salhane. Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi.

Toot : Korna çalmak. Ötmek. Çalmak (korna veya düdük veya boru vb'ni). Düdük sesi. Kokain çekmek. Boru sesi. Korna sesi. Öttürmek.

Glasshouse : Cam atölyesi. Sera. Camlı köşk. Çiçek, limon gibi ağaççıkları korumak ve özellikle yaz sebzelerini kış mevsiminde de yetiştirmek için ısıtılmış, zemini tarıma elverişli duruma getirilmiş özel ve kapalı sığınaklar. Sırça saray. Cam fabrikası. Limonluk. Askeri hapishane.

 

Hall of fame : Ünlü insanları onurlandıran plak ve heykellerle ev sahipliği yapan bina. Şöhretler salonu. Onur listesi.

Bugling synonyms : cullis, government building, house raising, outside door, house of worship, crawl space, tap house, casino hotel, gambling hell, heating system, skeletal frame, roman building, house of prostitution, heating plant, hotel casino, telco building, piped, pipe, residence hall, volary, healthcare facility, health facility, house of prayer, dry walling, interior door, telecom hotel, morgue, gambling house, tooting, crenellation, beem, sound the bugle, slaughterhouse.

Bugling zıt anlamlı kelimeler, Bugling kelime anlamı

Disassembly : Söküş. Parçalara ayırma. Demontaj. Parçalara kısımlara ayırma. Dağılım. Söküm. Ayırma. Demonte. Sökme.

Inactive : Durgun. Etkin olmayan. Pasif. Kesat. Aktif olmayan. Çalışmayan. Nötr. Etkisiz. Gayrifaal. Hareketsiz.