Buracıkta nedir, Buracıkta ne demek

Buracıkta; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Çok yakın bir yerde

"Buracıkta" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Ben şimdi buracıkta tarağımı düşürmüşüm, gördünüz mü?" - O. C. Kaygılı

Buracıkta tanımı, anlamı:

Yakın : Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Uzak olmayan yer. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Uzak olmadan. Aralarında sıkı ilgi bulunan.

Çok : Aşırı bir biçimde. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı.

Bir : Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayı kadar olan. Beraber. Bir kez. Aynı, benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ancak, yalnız. Sadece. Eş, aynı, bir boyda. Sayıların ilki. Tek.